"היהודים – 7 שאלות נפוצות"/ מאת שמואל רוזנר

היהודים – 7 שאלות נפוצות/ ביקורת מאת חגי הופר

"היהודים – 7 שאלות נפוצות" מאת שמואל רוזנר (כז"ב דביר, 2016), מעלה, כשמו, שבע שאלות נפוצות אודות היהדות:

מהי יהדות? מיהו יהודי? מהם ערכים יהודיים? למה שונאים אותנו? איך אנו שורדים? ישראל או תפוצות? יש גניוס יהודי?

על כל שאלה כזו נכתבו תילי תילים של מילים ודעות, ורוזנר מקבץ יחד את הדעות החשובות והעיקריות בכל נושא.

בנוסף, בכל פרק, לנוחות הקורא, מסוכמים הדברים במעין טבלה.

 

כך מסוכם, למשל, הפרק הראשון:

"מהי יהדות: כמה אפשרויות

  1. בעיקר דת (נוח יותר לקיום יהודי בתפוצות)

או/ו

בעיקר לאום (מתאים יותר לקיום מדיני בישראל.

 

  1. מערכת רעיונות (יש "יהדות" ויש "יהודים")

או/ו

אורח חיים (היהדות היא מה שהיהודים עושים)

 

  1. ברית באמצעות זיקה לאל (אמונה, קיום מצוות)

או/ו

ברית באמצעות זיקה היסטורית (מסורת, שפה, עמיות, מוסר)" (עמ' 26).

 

באופן דומה מסוכמים גם שאר הפרקים.

ובסוף הדבר הוא שואל – מה עושים עכשיו? האם לעם היהודי יש ייעוד?

 

כסיכום דעות יש, אם כך, לספר תועלת רבה, אך מבחינת אמירה חדשה ומקורית דומני שאין הוא מחדש הרבה.

מבחינת חווייתי הסובייקטיבית לחלוטין לכל אורך הספר חשבתי – כמה אפשר להתפלסף על העם היהודי? האם לא נמאס? האם יש עם אחר שלש את הקרביים שלו כל-כך הרבה?

ובאמת, מבחינה מסוימת אין מה להסתבך כל-כך הרבה. מי שנולד יהודי הוא יהודי וזהו. אם הוא רוצה הוא יכול לאמץ לעצמו גם כמה מן המסורות של העם הזה ולהיות מעורב ברמה כזו או אחרת. והעיקר, יש להשתדל מאוד לא להפוך את הגדרתך העצמית לגזענית, שלא תבוא על חשבון אחרים. על נקודה זו לא נאמרת מילה אחת בספר וחבל. אני נזכרתי במהלך קריאתו במשפט של מאיר אריאל: "בסוף כל משפט בעברית יושב ערבי עם נרגילה". אבל שוב, גם זו קריאה סובייקטיבית לחלוטין.

 

רוזנר מסיים את ספרו כך:

"למה להיות יהודי? כי בפארק השעשועים היהודי מחכה עולם מגוון ומסעיר. וכי כל עוד נשארים בגבולותיו, המטושטשים למדי, הוא מייצר מסגרת של זהות ומחויבות, מאפשר תחושה של גאווה וסיפוק, מאתגר את המחשבה ואת חיי המעשה של היומיום, מקנה משמעות, משמר תחושה של שייכות ושל רציפות.

כל מה שיהודי צריך" (עמ' 113).

התשובה שלי קצת שונה והובאה לעיל, אף שגם אני השתמשתי פעם באותה מטפורה, של פארק שעשועים, לאותו נושא.

 

הספר קצר מאוד, עמ' 113 הוא האחרון בטקסט, אך יש גם הרבה הערות שוליים – עד עמ' 176.

סך הכול מדובר בסיכום דברים לא רע, למי שמעוניין בכך.

היהודים 7 שאלות נפוצות.jpg