שעה על סארטר, מאת פול סרת'רן

שעה על סארטר, מאת פול סרת'רן

סיכום הגותו במשפט אחד שלו –
'מה שאתה עושה – אתה נהיה'.

ועתה נפרט.
בספרו 'הויה ואין' מופיעים שני המונחים המרכזיים שלו –
בתוך עצמו, in itself – הכול בלי מודעות. ולמען עצמו, for itself – הכלום, המודעות, שלא תלויה בדברים ובהיות.
הלמען עצמו, המודעות, לא יודע למעשה כלום. המודעות יוצרת את עצמה דרך החלטות ומעשים.

מכאן נובעת גישתו הסוליפסיסטית, המרוכזת בעצמה. ולכן אמר כי האחר הוא המוות של האפשרויות שלי, וכן – הזולת הוא הגיהנום.
אבל לתודעה יש אוביקט – ההיות. ולכן גם האחרים משתלבים בה.

ומכאן גם גישתו למוסר –
הוא בא ביחס לאינדיבידואל, ולא ביחס לזולת. הוא מוסר אבסורדי לעולם אבסורדי.
אין מוסר אובייקטיבי, אלא אנחנו בוחרים את המוסר שלנו. וכשאדם בוחר לעצמו, הוא כמו בוחר עבור כל האנשים. כאן השפעת הצו הקטגורי של קאנט ברורה. וכמובן שאין אלוהים או מוסר אלוהי.

החטא הגדול שיכול לעשות האדם הוא 'אשליה עצמית', או 'אמונה רעה' – כפיית משמעות על החיים.

סיסמתו הגדולה – הקיום קודם למהות. כאן השפעת היידגר. אין טבע אנושי. האדם עושה את עצמו.

בהרצאתו 'האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם' כבר קיימת אחריות חברתית, שהיא הרחבה של המוסר הכללי שהזכרתי קודם. בכל מקרה, בתורת המוסר שלו, כך נאמר, אין הוא מקורי.

זאת ועוד – מכיוון שהאדם מתקיים ביחס לדברים, הוא גם יוצר את מונחיו הטרסצדנטליים מתוך עצמו.

סיכומו של דבר, כמו בסיסמה המפורסמת שלו – 'האדם נידון להיות חופשי', ועל כן עליו לקחת אחריות על חייו. ומעניין להשוות זאת ללוינס, שגם דיבר על אחריות, אבל אצלו זו אחריות לאחר. וכמו כן מול 'הגיהנום הוא הזולת' של סארטר, אצל לוינס, האחר מכונן את מוסריותנו. צו 'לא תרצח' נשקף אלינו מפניו, לדבריו.

כמו כן, הושפע מהמרקסיזם של מרקס.

מקווה שהעברתי את הדברים בלי לטעות יותר מדי.

*

ועוד ציטוט יפה ששיתפתי קודם, והוא אכן מושפע מקאנט כפי שהעירו לי בצדק –

תשוקה היא יחס לאישה כאמצעי, לא כתכלית, אהבה – יחס לאישה כתכלית, ולא כאמצעי.

ועל כך ניתן עוד להתפלפל.

מבחינה ביוגרפית, היה נשוי בנישואים פתוחים לסימון דה בובואר, ההוגה הפמיניסטית הגדולה בפני עצמה.

המשפט הגדול שלה אגב הוא – 'אישה לא נולדת אישה, היא נעשית אישה', ומשפט זה משתלב עם קו מחשבתו של סארטר.

*

ועוד אנקדוטה לסיום –
בספרו האמור 'האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם' הוא מספר על אדם צעיר שבא להתייעץ איתו בזמן המלחמה. מצד אחד הוא רצה להתגייס ולעזור במאמץ המלחמתי, אך מצד שני הוא חשש להשאיר לבד את אימו החולה. הוא הרגיש שזו ההחלטה החשובה בחייו, אך לא ידע מה נכון לעשות.
אז הוא בא להתייעץ עם סארטר, וסארטר אמר לו שזו הכרעה שהוא צריך לעשות, מתוך עצמו, ואף אחד לא יכול לעזור לו בה.
כביכול יפה, וזה עקבי עם הפילוסופיה של סארטר, אבל בעצם מה הוא אומר לו פה? תעשה מה שאתה רוצה! איזו מין תשובה זו? והאם יש בה בכלל חוכמה?

וזה מזכיר לי שבמחוזנו לייבוביץ היה זה שדיבר על הכרעה אישית, ובאמת צעירים רבים באו להתייעץ איתו. מעניין אותי לדעת מה היה סוג העצות שקיבלו. בעניין הגיוס לפחות דעתו הייתה נחרצת.

שעה על היידגר – פול סטרת'ן

שעה על היידגר – פול סטרת'ן
ספר בהיר ביותר על הגותו הסבוכה של היידגר, ההוגה הסבוך, המשלב גם את סיפור חייו וגם את ההגות. ועדיין, כמו בפעמים הקודמות שניסיתי לקרוא עליו, לא מצאתי תוכן ממשי, או משמעותי בהגותו.
הנושא הגדול שהוא עוסק בו הוא ההיות, עצם הקיום, נושא שלדבריו הוזנח לכל אורך הפילוסופיה, מאז העיסוק הראשוני בו אצל היוונים הקדמונים, אבל הוא קודם לכל שאלה פילוסופית אחרת. כפי שאמר ויטגנשטיין באמירה קולעת – 'לא הדברים שבעולם הופכים אותו למיסטי, אלא עצם קיומו'.
ואצל האדם קיים ה'dasain' – המונח החשוב ביותר של היידגר, והוא מודעותו של האדם לעצם קיומו, וניתן אף לחלק את המילה ל'da sain', שמשמעותו – להיות שם, באותה משמעות.
מכאן ה'אקזיסטנציאליזם' של היידגר, בעברית – קיומיות, הווה אומר – המודעות של האדם לעצם קיומו. כך גם מופיעה המודעות למוות אצל היידגר.
ואקזיסטנציליזם זה השפיע על הוגים רבים, ואולי הכי מובהקת היא השפעתו על סארטר, שפיתח אקזיסטנציאליזם המיוחד לו.
זו עיקר הגותו, כפי שאני הבנתי אותה, ויתכן מאוד שאיני מדייק, ובוודאי שאין כאן הרחבה מספיקה.
אבל, כפי שאמרתי, הרעיון הזה אצל היידגר נראה לי דל למדי, וקשה לי להבין את עוצמת השפעתו. אצל סארטר, לעומת זאת, יש קצת יותר בשר, והרעיון יותר מפרה, לפחות מבחינתי.

מבחינה ביוגרפית, אנו יודעים – היידגר היה חבר במפלגה הנאצית, וגם לאחר מפלתם סירב לחזור בו. עובדה זו מכריעה את כל הביוגרפיה שלו, ואולי גם את הפילוסופיה שלו.
אך כדאי עוד להזכיר, כי היידגר הושפע עמוקות מהוסרל, הפילוסוף היהודי וממייסדי הפנומנולוגיה, וקיים מערכת יחסים רומנטית עם חנה ארנדט, ההוגה היהודייה, שלימים סיקרה את משפט אייכמן, ובספרה על המשפט טבעה את האימרה הידועה בדבר 'הבאנליות של הרוע', והייתה דמות שנויה במחלוקת במחוזותנו בעצמה.
הנה כי כן, מוקף ביהודים, ועדיין נאצי.

מבוא לפילוסופיה קונטיננטאלית, מאת סימון קריצ'לי.

מבוא לפילוסופיה קונטיננטאלית, מאת סימון קריצ'לי.

פילוסופיה קונטיננטאלית – כלומר זו של יבשת אירופה, השונה מהפילוסופיה של דוברי האנגלית – הבריטים והאמריקאים, שמזוהים יותר עם פילוסופיה אנליטית.
אשתף שלושה מרעיונותיו.

הטענה הראשונה –
הטענה הבסיסית הראשונה היא, שלא ניתן להבין את הפילוסופיה הזו ללא ההקשר של קאנט.
וכך הוא אומר, בערך, בסוף הפרק השלישי –
מה שהיה 'הדבר כשלעצמו' עבור קאנט, לעומת עולם התופעות התלוי באופן צפייתנו, כלומר העיקרון המאחד הגדול, היה האני עבור פיכטה, היה עקרון הכוח או החיים עבור שלינג, היה הרצון עבור שופנהאואר, רוח העולם עבור הגל, הרצון לעוצמה עבור ניטשה, הלא-מודע עבור פרויד, ההוויה עבור היידגר, ואפשר להמשיך עוד.

הטענה השנייה –
הרעיון של האמפיריציזם הלוגי נראה פשוט – כל טענה יכולה להיות נכונה או מבחינת עצמה, כלומר מבחינה אנליטית, למשל במשפט – 'כל הרווקים לא נשואים', או מבחינה אמפירית, כלומר טענה כלשהי על העולם, שאנו יכולים לבדוק את אמיתותה. זה נקרא עיקרון האימות.
מה שיוצא מחוץ לתווך טענות אלה הן הטענות המטאפיזיות, למשל הטענה שיש אלוהים. זה לא נכון מבחינת ההגדרה, וגם לא ניתן לתקף את זה מבחינה אמפירית. לכן זו טענה חסרת משמעות.
אבל לעיקרון הזה יש הפרכה יפה – מה הופך אותו לנכון, על פי הקריטריונים שלו עצמו? הרי הוא לא נכון אנליטית, כי טענתו לא מובנת מאליו, מתוקף ההגדרה, אלא טוענת משהו על העולם. והוא גם לא ניתן לאימות מבחינה אמפירית. כך שאין שום דרך לתקף אותו, ולכן הוא חסר משמעות.
אם נרצה בכל זאת לתקף אותו, נצרך לומר שהוא נכון מבחינת עצמו, והרי זו טענה מטאפיזית, שקודם נשללה. יוצא מכאן, שאין באמת דרך לחמוק מהטענות המטאפיזיות.

הטענה השלישית –
הברמס טוען, כי יש מדעניזם – האמונה שהמדע הוא הדרך היחידה להשיג ידע, ולא דרך אחת מרבות.

מנגד נמצא אבסקויריזם, חשיבה מופשטת לגמרי. היא דוחה את עיקרון הסיבתיות ומציעה עיקרון סיבתי אחר, מסדר גבוה יותר, מסתורי. כמו בדת – כעס אלוהי על חטאינו. ובדומה לכך אפשר להעמיד את – הדחף אצל פרויד,  הארכיטיפים של יונג, הממשי אצל לאקאן, הכוח אצל פוקו, הדיפראנס אצל דרידה, עקבות האל אצל לוינס וכן הלאה.

פנומנולוגיה, לעומת זאת, מודה שמה שאנו מוצאים תלוי בנקודת המבט שלנו, על פי 'הסביבה המיידית' שלנו. היא דרך האמצע בין שני הראשונים.

מעורר מחשבה.

.

פילוסופיה בשעה – ויטגנשטיין

פילוסופיה בשעה – ויטגנשטיין –
חלק מסדרה על פילוסופים, כשלכל אחד מוקדשת שעה. רוב הספר מוקדש לסיפורו האישי, ורק מעט לפילוסופיה, וזה חבל. אף על פי שבסוף יש חלק עיוני קצר, אלא שלא ניתן להבין ממנו הרבה.
וסיפורו האישי אכן מעניין. הוא נולד למשפחה יהודית, אך התנצר. ירש סכום כסף עצום, אך תרם את רובו. התגייס למלחמה בתפקיד קרבי, אף שלא האמין במטרותיה, אלא 'מתוך חובה', ועוד. כמו כן נפגש עם כמה אנשים מעניינים – עם ברטראנד ראסל בתחילת חייו, ועם אלן טיורינג לקראת סופם.
כמו כן, לאחר פרסום ספרו המצליח, במקום להשתקע באקדמיה, הלך להיות מורה בבית ספר במקום נידח, ורק לאחר שנים חזר לאקדמיה, וכן פרסם את ספרו השני, שהופך על פניו את הראשון במידה רבה.

כמה פרטים –
תחום – פילוסופיה של השפה.
מונחים שפיתח – טאוטולוגיה (טענה חסרת משמעות) ופרדוקס (טענה הסותרת את עצמה).
ספרו הידוע – מאמר לוגי פילוסופי, או הטרקטטוס.
משפטו הידוע – סעיף 7 בספר הנזכר – 'מה שאי אפשר לדבר עליו, אודותיו יש לשתוק'.
מה שאי אפשר לדבר עליו – אלוהים, מטאפיזיקה, וגם – אתיקה, אסתטיקה וכיוב'.
שאלות שמתעוררות אצלי – מה בעצם מבחין בינו ובין הפוזיטיביזם הלוגי, כמו זה של אייר, שאכן תומכיו הושפעו ממנו?
ויטגנשטיין המשיך להאמין באלוהים, שאי אפשר לדבר עליו.
עוד משפט שלו – 'זה לא איך הדברים בעולם הופכים אותו למיסטי, אלה זה שהוא קיים'.
ועוד משפט – 'מעט מאוד דברים בעלי חשיבות אפשר להגיד על דברים אלה, ניתן רק להראותם'.
ספרו השני – חקירות פילוסופיות.

סך הכול דרך נחמדה ומועילה להעביר שעה, ועל הדרך אפשר ללמוד משהו.

אתיאיזם מבוא קצר, מאת ג'וליאן בגיני

אתיאיזם מבוא קצר, מאת ג'וליאן בגיני.

עוד ספר בסדרה, אסכם חלק מהטענות.

התרכזות בטענה שאין ראיות לחיים אחרי המוות. העדויות שיש – מדיומים, רוחות וחוויות של סף-מוות – אינן משכנעות. המדיומים יכולים להיות שרלטנים, רוחות הן בכלל חסרות אחיזה, וחוויות סף מוות רומזות על הבעיותיות שלהן כבר משמן – אלה חוויות שליד המוות, ולא המוות עצמו.
לעומת זאת, לכך שהחיים מסתיימים במוות יש ראיות רבות, כדוגמת אנשים שנפגעו במוחם, פגועי זיכרון, וכיוב', וכמובן העובדה הפשוטה שאף אחד עדיין לא חזר מהמוות.

כל זה הוא, כמובן, רק צד אחד באמונה, ואפשרי הדבר שיש אלוהים, אף כי אין חיים אחרי המוות. אך יש להודות שברוב הדתות הרעיון הזה דומיננטי מאוד, ומכאן חשיבותו.
אבל יותר מהחשיבות שלו עצמו, ישנה החשיבות של הרעיונות התלויים בו – המוסר והמשמעות, וגם בהם נערך דיון. כי אם אין חיים אחרי המוות, מה המשמעות של חיינו כאן? וכן – מדוע להיות מוסרי? כמובן, אפשר לענות שאכן אין משמעות ואין מוסר, אך כאן נעשה ניסיון לטעון שעדיין יש משמעות ויש מוסר.

תחילה בעניין המוסר. דוסטוייבסקי כתב באחים קרמזוב, כי אם אין אלוהים הכול מותר. האמנם?
לעומתו אפלטון ניסח את 'דילמת אותיפירון – האם האלים אוהבים את הטוב מכיוון שהוא טוב, או שהטוב הוא טוב בגלל שהאלים בחרו בו. אם האפשרות השנייה נכונה, נצטרך לומר שאם האלים היו בוחרים בעינוי ובאכזריות זה היה הטוב, אך הדבר לא מתקבל על הדעת. לכן אנו חייבים לקבל את האפשרות הראשונה, ממנה יוצא שהטוב הוא טוב גם בלי כל קשר לאלים, או לאלוהים, ואם כך אנשים יכולים לבחור בו ולתרגל אותו גם בלי אמונה. וכי למה שלא יעשו זאת? למשל במדינה – יש בה חוקים, שבדרך כלל באים לרווחת הכלל, והאזרח הממוצע נשמע לחוקים אלה, משמע בוחר בטוב.
אלא שניתן לטעון שהאזרח מציית לחוקים מאימת העונש, וזה לא נקרא מוסר פנימי. זה נכון, אבל אמרנו שניתן לבחור בטוב גם בלי אלוהים. השאלה עכשיו היא למה? מה יניע את האדם לעשות זאת?
כאן בא רצף טענות, שלא ממש הצלחתי לעקוב אחריהן. נימוק אחד הוא שלהיות מוסרי יעשה לך טוב, אבל שוב, זה לא בדיוק נימוק מוסרי. נימוק אחר הוא שזה נעשה מתוך אמפתיה בסיסית בין אנשים, וזה כבר נימוק יותר סביר.
ומצד שני מועלים דבריו של קירקגור על העקדה. שם אברהם בחר בדבר האל האכזרי, ולא במעשה המוסרי הפשוט. וכן התנ"ך מלא במקרים כאלה. אני לא בטוח איזו נקודה יש כאן. בכל מקרה, מכאן ברור, שבניגוד למה שנאמר קודם, האל הדתי כן יכול להיות אכזר, וכך שלפי ההגיון הדתי הטוב הוא טוב כי אלוהים רצה אותו.
יש לנו, אם כן, התפלגות ברורה בין שתי תפיסות. וכמדומני שזה ההסבר הדתי הנפוץ לכל הרעות שיש בעולם – שגם הן נובעות מטובו של אלוהים, שלא תמיד ברור לנו. האתאיסט יגיד, לעומת זאת, שזו דרך הטבע.
לאחר מכן בא פרק על נימוקים רציונליים – אריסטו, קאנט והתועלתנים, אך כאן לא הייתי מרוכז, וגם הדברים מוכרים, וגם הם לא מספקים באמת נימוקים למה להיות מוסרי, כפי שמציין גם המחבר.

והמשמעות? אם חייו של אדם הולכים טוב, אין לו כלל סיבה לשאול בשביל מה טוב לחיות. אבל מה קורה כשהוא סובל, או נתקל בקשיים? כאן עוד כמה דברים לא משמעותיים. בסופו של דבר, לדעתי, חייבים לומר, כי אם הסבל הוא רב מדי, באמת יש הצדקה לזנוח את החיים, כך שאתיאיסט צריך להיות בעד המתת חסד, בעוד רוב הדתות דוחות זאת, כי החיים הם מתנה מאלוהים ואין לאבדם.
ועוד נטען, כי אנו מכירים מהחיים אתאיסטים רבים שחיים חיים מוסריים ומשמעותיים, כך שהניסיון מוכיח שזה אפשרי.

היסטורית, בקצרה – אתיאיזם נעוץ במטריאליזם, שבעצמו נעוץ ברציונליזם. מקורותיהם של אלה ביוון העתיקה, אבל האתאיזם התפתח בעיקר עם הנאורות.

ומה עם המשטרים החילוניים הרצחניים של המאה העשרים – היטלר, סטלין, מאו?
הנאצים, נטען, שילבו את הנצרות באידיאולוגיה שלהם וזה לא היה משטר אתאיסטי. ואת הרצחנות שלהם יש לתלות באידיאולוגיה שלהם. אבל דווקא האנטישמיות
ניזונה ממקור נוצרי עתיק וידוע.
והקומוניזם בתקופת סטלין – נו, רק במקרה הם היו חילוניים, הבעיה היא בקומוניזם, שהוא אפילו לא הקומוניזם של מרקס, שלא יצא נגד הדת, אלא קומוניזם סובייטי. אבל זו בהחלט דוגמה לפגם של אתיאיזם מיליטנטי. הבעיה היא פונדמנטליזם – נקודה טובה. ודוגמה זו מלמדת אותנו שאין להקים חברה רק על סמך עקרונות רציונליים, בלי להתחשב במסורות של החברה.
מאו – אין יחס. ואולי הנימוקים באשר לסטלין נכונים גם כאן.

עוד פרק על ההוכחות הרציונליות – הקוסמולוגית, הטלאולוגית והאונטולוגית – שדנתי בהן לא מזמן.

ועוד פרק על אתאיזם מיליטנטי, שסובר שדת היא שטויות, וכן רע שיש להילחם בו. המאמינים מנגד טוענים, כי חיים רק לפי הראיות הם מצומצמים, ויש לפתוח את הלב לאמונה.
וכאן גם דיון בבעיית הרע בעולם, שכל התשובות הדתיות לו הן אפולוגטיות, שיכולות לשכנע את המאמין, אך לא את מי שאינו.

מילות סיכום והפניה לדברים החסרים בספר זה, בהם שורה של פילוסופים.

מה לקחתי מכאן בעיקר?
את התשובות השונות בנוגע לדילמת אותיפרון, וכן לגבי שאלת המתות החסד, לפי ההסבר שלי.

סך הכול ספר נחמד.

היסטוריה קצרה מאוד של הנצרות, מאת לינדה וודהד.

'היסטוריה קצרה מאוד של הנצרות', מאת לינדה וודהד.
האזנתי באודיובל, סך-הכול נחמד, אם כי יש הרבה מאוד מלל מיותר. ואולי בגלל שזה לא ממש העולם שלי, הדקויות השונות לא עניינו אותי במיוחד. אבל כן מצאתי כמה דברים יפים אותם אשתף עכשיו.
(על ישוע ושאול וראשית הנצרות לא אתעכב, תקראו לבד).

בפרק על מיסטיציזם נוצרי נאמר (תרגום משמיעה) –
(לפי המיסטיציזם הרומנטי) אלוהים צריך להימצא בתוך התשוקות העמוקות ביותר, החוויות והתחושות של חיי בני האדם, כולל אלה הקשורות למין.
בניגוד לזאת, רוב המיסטיקנים שצוטטו קודם, סברו שבני אדם צריכים לחסל את התשוקות הפרטיות שלהם […], כדי שאלוהים ייכנס לתוך חייהם ויקח שליטה עליהם. כך שהאלוהי נשאר בדרך מיוחדת חיצוני לטבע האנושי, ומנוגד לו.

עם זאת, לא מצאתי דיון מפורט על נטיות מיניות והיחס אליהן, אף כי זה נושא בוער. על מעמד האישה דווקא כן דיברו בהרחבה, ועל כך להלן.

קארל בארת – תיאולוג נוצרי –
(ציטוט משמיעה)
בארת סבר שכל הדתות הן מערכות אנושיות אליליות, שלעולם לא יוכלו להגיע לאל החי.  בכדי לאפשר לאלוהים להיות אלוהים, תיאולוגים צריכים להפסיק לנסות להבין את אלוהים, ולהיות ענווים מספיק בכדי להסתמך על דבר אלוהים בלבד.

בכלל, יש הרבה תיאולוגיה נוצרית חדשה, שכאו לא ידועה כלל.

כמו כן, הוגים נוצרים דיברו על כבוד אנושי (דיגניטי) וזכויות אדם, והשפיעו על קידומם.

ביקורת פמיניסטית –
בברית החדשה נאמר שלאישה אסור לדבר בכנסייה. כמו כן, למרות שנאמר שבאמונה אין גבר ואין אישה, היא בכל זאת נחותה יותר. גם אלוהים מתואר במונחים גבריים. אלא רק חלק מהדברים. והוגות פמיניסטיות עכשוויות מנסות לתת לכך מענה בצורות שונות.

סך הכול, כאמור, ספר קצר ונחמד. שווה להאזין או לקרוא, ולקבל מושג כלשהו על תחום רחב זה, שבמקומנו יודעים עליו מעט מאוד.

היסטוריה קצרה של הדת – רשמים

היסטוריה קצרה של הדת, מאת ריכארד הולווי.
סיימתי לשמוע באודיובל. ספר נחמד, שסוקר בקצרה את כל הדתות, אם כי לא בצורה מעמיקה. מי שרוצה להעמיק יותר, שיקרא את 'ההיסטוריה של אלוהים' המצוין של קארן ארמסטונג.

אלו דתות מופיעות פה? הקדמוניות האנימיסטיות, המזרחיות – הינדואיזם, בודהיזם, סיקים, שינטו, קונפוציוס, טאואיזם, המערביות – יהדות נצרות ואסלאם, והתפתחויותיהן – שיעים וסונים, קתולים ופרוטסטנטים, מורמונים, עדי יהוה, ולבסוף ההומניזם החילוני. אלה רק חלק מהשמות, יש עוד, אלא שאינני זוכר הכול עכשיו, ואלה המרכזיות על כל פנים.

דברים יפים ששמרתי לעצמי –

קונפוציוס – הטיף לחמלה –
compassion
מילולית – לסבול יחד.
הראשון אולי שהגה את 'כלל הזהב' – מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך'.
הדרך הנכונה מכונה 'ראן'.

דאואיזם – מי שיודע מה זה דאו לא אומר, ומי שאומר מה זה דאו לא יודע.
העולם בנוי מניגודים, ין ויאנג, ויש לחגוג את ריבוי הפנים, ולאפשר זרימה. עשייה דרך אי עשיה.

שני אלה נראים לי זרמים דתיים/פילוסופיים חיוביים ומועילים. הקונפוציוניזם שלט בסין ממש עד אמצע המאה ה-20, אך אז עלה מאו והקומוניזם, וחיסל את המסורת הסינית העתיקה הזו.

יש פרק על הגיהנום, בו לפי הנצרות סובלים לנצח (כמה אכזרי), ושם מצוטט מ'הקומדיה האלוהית' של דנטה, מה שכתוב בפתח האינפרנו, הגיהנום –
זנחו תקווה, כל הנכנסים לכאן – דנטה

 “Abandon Hope All Ye Who Enter Here”
Dante.

זרם נוצרי אחד, שאיני זוכר את שמו, לא מאמין ב'ביאה השנייה' של ישוע, והוא מסתמך על הבשורה על פי תומס, שלא נכנסה לקנון הנוצרי, ובה נאמר –
השליחים שואלים את ישוע – מתי תבוא מלכות האלוהים?
והוא עונה – היא לא תבוא על ידי כך שנחכה לה, זה לא עניין של הנה היא כאן, או הנה היא שם. אלא – מלכות האב מפוזרת על פני האדמה, ואנשים לא רואים אותה.

והנה ציטוט מביקורת ישנה שלי על בשורה זו –
"…
אלא שהמלכות הנה בתוככם,
כשם שהיא מחוצה לכם.

כאשר תדעו את עצמכם,
תיוודעו
ותיווכחו לגלות אז
שאתם עצמכם בניו של האב החי.

ואם לא תדעו את עצמכם,
תחיו בדלות
ותהיו בדלות" (עמ' 18).

ומתוארים גם העוולות שעשתה הכנסייה, כגון עינויי האינקוויזיציה, וכן ה'מסחרה' שעשו עם האינדוליגנציות, שטרי המחילה, שנגדן יצא לותר, ולבסוף – העבדות בארה"ב, שנעשתה על-ידי נוצרים, והוצדקה בצידוקים דתיים. ובפרק האחד לפני האחרון המחבר דן בשאלה, האם העובדה שהדת עשתה גם רעות פוסלת אותה מעיקרה.

אלה ככה כמה רשמים, על קצה המזלג.
נראה לי שספר זה יתורגם בעתיד עם סדרתו וייקרא 'היסטוריה של הדת לצעירים מכל הגילים', וכשזה יקרה כדאי יהיה לקרוא אותו.

התקווה, מאת אורי אשי

אורי אשי היה איש ימין, והצביע בבחירות 1996 לבנימין נתניהו. אבל בשנת 2015 שמע הרצאה של ד"ר שאול אריאלי, ומאז התהפכו דעותיו. כך, במשך חמש שנים חקר את הנושא לעומק על היבטיו השונים, ואת מסקנותיו הוא פורש בספר זה.
כמו כן, אשי נוהג לצאת לאחד הגשרים עם שלט שאומר – 'אפשר להגיע לשלום עם הפלסטינים', ומקבל תגובות שונות, שגם אליהן הוא מתייחס בספר זה.
האם ניתן לחדש משהו בקשר לסכסוך האזורי המוכר-לעייפה כאן? מסתבר שכן, והספר הצליח לחדש לי דברים רבים. ומלבד זאת, הוא כתוב בחינניות ובהומור, וגם מלווה באיורים יפים. ממש תענוג.
אז מה הפתרון של אשי? לא יותר מפתרון שתי המדינות, אותו הוא מציג כבר בהתחלה. אבל אז, כל המשך הספר מוקדש למכשולים שונים הניצבים בפני הפתרון הזה.
הפרק הראשון, למשל, עוסק בהפרכת הסיסמה 'אין עם פלסטיני', ובו אשי מראה שאכן העם הפלסטיני הוא עם צעיר, אך עדיין עונה על כל המאפיינים של עם. גם בספרו החדש של ד"ר שאול אריאל, שהתחלתי לקרוא במקביל, הוא מפריך את המיתוס הזה, ומראה שהולדת העם הפלסטיני קרתה בתחילת המאה העשרים, כשעד אז גם לא היו עם ירדני, או עם עירקי. כל אלה התהוו רק בעקבות התפוררות האימפריות השולטות.
בפרק השני, שהוא המעניין ביותר בעיניי, אשי עוקב אחר ההיסטוריה של סכסוך הדמים. אלא שאם בדרך כלל אנו מתייחסים רק לרצחנות הערבית, הפעם אשי מציג במקביל גם את מעשי האלימות מהכיוון היהודי, זה מודגש באדום וזה מודגש בכחול. יהיו כאלה שיתרעמו על עצם אופן ההצגה הזה, אבל מה לעשות שיש נתונים משני הצדדים.
קיצורו של דבר, מה שהצטייר לי בצורה בולטת, הוא שכל שנות הסכסוך מלוות במעשי אלימות, שמלווים במעשי אלימות מהצד השני 'כתגובה'. כתגובה – זו אכן המילה הבולטת בתיאורו של אשי. השאלה מי התחיל היא פחות חשובה פה. מה שברור שיש פה 'מעגל דמים', והשאלה היא איך למנוע אותו.
מכשולים נוספים שאשי מתייחס אליהם הם 'שנאה' – כלפי הערבים, ו'שנאת חינם' – כלפי השמאלנים. ובכל התייחסות שלו אשי מצרף סקירה היסטורית פוקחת עיניים. למשל, ביחס לשנאת חינם – הוא מזכיר כיצד חרב בית המקדש הראשון, וכמובן גם השני.
כך פורם אשי מכשול אחר מכשול, ולא אתעכב על הכול. הוא מתייחס גם להיבט התורני וההלכתי – ומראה שרבנים התירו לוותר על שטחים תמורת שלום, וגם להיבט הביטחוני – ומראה שרוב ראשי מערכת הביטחון תומכים בפתרון שתי המדינות. הוא מתייחס להיבט הדמוגרפי, ולסכנה של קיום מדינה יהודית במקרה של סיפוח, ולהיבט הכלכלי – שבו שלום יביא אותנו לשגשוג, אך הימנעות מפתרון עלולה לדרדר אותנו גם בהיבט זה.
ולבסוף, הוא מתייחס גם למשיחיות. גם כאן הסקירה ההיסטורית מראה את הסכנה שבה, למן בר כוכבא, שאחריו באה גלות גדולה, ועד שבתאי צבי, שהיה טראומה בחיים היהודים. והמשיחיות של ימינו היא מבית מדרשו של הרב צבי יהודה קוק, הבן, ושל תנועת גוש אמונים.
כאן, כמדומני, מדובר במכשול גדול. לא רק בגלל שתנועת ההתיישבות, וגישת הימין בכלל, צברו להם תומכים רבים, אלא גם בגלל שמדינתנו היא לא מדינה ככל המדינות, אלא מלוות אליה אספירציות דתיות.
כך גם מהצד היהודי, שבו קיימת שאיפה לבניית המקדש על הר הבית, וגם מהצד המוסלמי, הרואה את מסגד אלאקצה כמקודש. בסקירתו ההיסטורית הופתעתי לראות כמה פעמים מתחם שנוי במחלוקת זה עמד בבסיס המהומות ושפיכות הדמים.
אז נכון, אפשר לפרק מוקש זה, למשל על-ידי הפיכת המתחם לנתון לשליטה בינלאומית, כפי שהוצע בעבר. אבל השאלה היא האם רצון החיים הפשוט והפרגמטי יגבר על האספירציות הדתיות והמשיחיות האמורות.
פן אחר להסתכל על כך הוא מהכיוון המוסרי. כפי שראינו, אנו נמצאים במעגל דמים, רווי בשנאה ובשנאת חינם. אבל אלו הם רגשות אנושיים בסיסיים. לא פשוט להתגבר עליהם. אשי אמנם מציע דרך חיובית ומתקבלת על הדעת, אך לא תמיד אפשר להשיג מה שהגיוני ונכון.
אם כך ואם כך, המציאות באזורנו ממשיכה להתנהל, ולנו, האזרחים הפשוטים, יש מעט מאוד השפעה עליה. אבל בכל אופן מומלץ מאוד לקרוא את ספרו היפה והחכם של אשי, וללמוד משהו.

דיבייט בין מאמין לאתאיסט – תגובתי

צופה בוויכוח בין מאמין ואתאיסט. עשרים דקות ראשונות – הם מתווכחים על טיעון הסיבה הראשונה, לפיו מכיוון שכל דבר נגרם על ידי דבר קודם לו, חייבת להיות 'סיבה ראשונה' שיצרה את הכול, וסיבה ראשונה זו היא אלוהים.
מנגד נטען, כי אם הגדרנו שלכל דבר צריך להיות סיבה, גורם, מניע, גם ל'סיבה הראשונה' הזו צריך להיות מניע כזה, מתוקף ההגדרה.
כלומר, אותו טיעון קוסמולוגי של הרמב"ם ואקווינס מלפני 800 שנה עדיין נידון פה ברצינות תהומית.
ומה באמת השתנה מאז? ראשית, מבחינה פילוסופית, קאנט הראה שהטיעון הזה הוא אנטינומיה, כלומר – אין דרך להכריע בו, גם טענת הבעד וגם טענת הנגד נראות מנומקות, אלא שהן סותרות זו את זו. לכן עלינו להודות שבשאלה זו, ובשאלות הדומות לה, כלומר בשאלות מטאפיזיות, אין בידינו להכריע הכרעה לוגית-פילוסופית, אנו נותרים בחוסר ידיעה.
ודבר שני שהשתנה הוא בתחום הפיזיקה – כי כידוע היום מקובלת במדע תיאוריית 'המפץ הגדול', שנותנת את התשובה שלה לראשית היקום. האם התשובה הזו מועילה לנו לגבי השאלה הקודמת? לא בטוח. מצד אחד, היא מאשרת את נרטיב הבריאה, כי לפי תיאוריה זו העולם אכן נברא יש מאין ברגע מסוים בעבר. אך מצד שני, היא לא אומרת לנו בעצם דבר על קיום אלוהים, ואיננו יודעים 'מה קדם למפץ'.
כמו כן, אין צורך לציין שהתיאוריה הזו סותרת את הנרטיב התנ"כי של הבריאה בשישה ימים, כמתואר בבראשית א'. אף כי כאן יש טענות דתיות שונות, כגון שששת הימים מציינים תקופות ארוכות יותר. לי אלה נראות טענות אפולוגטיות, ובאמת לא מצאנו פרשני עבר שטוענים כך, עד רבי יצחק מעכו, בן ימי הביניים.
כלומר, ממצאי המדע, כגון הפיזיקה, לא יכולים באמת להכריע בשאלות פילוסופיות-קיומיות, אבל כן יכולים לסתור נרטיבים שונים, המקובלים בדתות הקיימות.
אם כך ואם כך, אני לא מוצא עניין רב בטיעונים מהמאה ה-12, שהופרכו כבר, אבל אמשיך לצפות.

*

נושא שני – עוד 20 דקות – בחירה חופשית מול דטרמניזם מטריאליסטי – עוד סעיף באנטינומיות של קאנט.
המאמין טוען שאם אין בחירה חופשית אין לנו ידע ואין רציונליות, כי החומר לא חושב. ומנגד נטען, כי איננו יכולים לדעת מה הגורם למעשינו ולמחשבותינו, וכן שלרציונליות הגדרה שונה. כמו כן, יש ידע הישרדותי אבולוציוני, והחשיבה היא חלק ממנו.
כלומר, יש כאן ויכוח אוגוסטינוס ושפינוזה, אפשר לומר. אך כאמור, גם הבחירה החופשית היא אנטינומיה, ואין לנו באמת אפשרות להכריע בעניינה.

נושא שלישי – מוסר. לפי המאמין יש מוסר אובייקטיבי, יש דברים שכולם מסכימים עליהם, מה שמוכיח שיש אלוהים, כי אם אין אלוהים הכול מותר, או שכל אחד קובע לעצמו מוסר. והלא מאמין אומר, בשם הפילוסוף ג'ונתן הייט, שמוסר הוא רגש. (גם אצל סם האריס בלאנדסקייפ). כמו כן, מוסר הוא מה שעושה טוב לכולם, הגדרת התועלתנות, בעוד המאמין לא תומך בכך. וכן אומר שהמוסר תקף רק בחברה שלנו, מה שבוודאי נכון, הרי בחברות שונות יש כללי מוסר שונים, למרות מכנה משותף כלשהו.
זה לפחות דיון מעניין.

דיון חופשי –
דילמת אותיפרון – האם אלוהים ציווה על הטוב בגלל שהוא טוב, או שהטוב טוב בגלל שאלוהים ציווה עליו? – המאמין מאמין שאלוהים הוא טוב ולכן מצווה על הטוב.
וכן – אם אלוהים יצווה עליך לעשות דבר לא מוסרי? המאמין – אין דבר כזה! אבל העקדה.
איך אתה יודע מה טוב? יש לי אינטואיציה מטאפיזית, תורת ה' כתובה בליבי (מאמין משיחי).

כמו כן, בין החלק השני והשלישי, דיון קצר על האם יש הוכחות לכך שישוע קם מהמתים, שלא אעסוק בו.

הוויכוח –
https://youtu.be/46ek003mk-g

תגובה –
אנחנו יודעים שאין משמעות לשאלה "מה קדם למפץ", כמו שאין משמעות לשאלה "מה יותר קר מ0 מעלות קלווין".
לכן, זה לא ממש דומה לטיעון הסיבה ומסובב.
לגבי משמעות עובדות מדעיות על  קיומו של אלוהים- זה רלוונטי רק למי שטוען לעדויות אובייקטיביות לקיום אל, ולכן הופך את האל להיפותזה מדעית בעצמו. אחרת, באמת אין לזה שום משמעות.

תגובתי –
לגבי הסעיף הראשון – להערכתי זה לא מדויק, אף שידעתי שהניסוח הזה הוא פרצה המזמינה תגובה. נכון שמבחינת התיאוריה הפיסיקלית העכשווית השאלה 'מה קדם למפץ' היא חסרת משמעות, כי לפני זה לא היה כלום, זה ראשית ציר הזמן. אבל א. זה עדיין קיים כמושג ברמה הפילוסופית, גם אם התשובה היא כפי שכתבתי. וב. יכול להיות שמדע העתיד כן יענה על שאלה זו, וכבר ראיתי בעבר הרצאה של פיזיקאי כלשהו שזו הייתה כותרתה – 'מה קדם למפץ', והוא העלה השערות מסוימות שאיני זוכר, משהו על כתמים.
לסעיף השני – אני מסכים.

קיצור הפילוסופיה


היסטוריה קצרה של הפילוסופיה – נייגל וורברטון (שם הספר באנגלית, תורגם גם לעברית)

הסיפור הוא כך – עשיתי מנוי לאודיובל, ספרים מוקלטים באנגלית מבית אמזון, וקיבלתי ספר ראשון מתנה. לא ידעתי מה לקחת אז לקחתי את הספר הזה, שנראה לי מעניין וקליל, בלי לבדוק יותר מדי. אבל אז ראיתי שזה ספר שתורגם לעברית, בשם 'היסטוריה של הפילוסופיה לצעירים מכל הגילים', ואף קראתי אותו וכתבתי עליו סקירה. לא נורא, בכל אופן הקשבתי להקלטה, ואף סיכמתי בקצרה, בקצרה מאוד, כל פרק. בתחילה ממש במשפט, ואחר-כך, כשכבר הבנתי שאני רוצה ליצור כאן משהו, קצת יותר בפירוט. מה שנוצר הוא היסטוריה קצרקצרה של הפילוסופיה בכ-1350 מילים, סדר גודל של ביקורת ארוכה, אך לא ארוכה מאוד. כמובן, זו רק טעימה על קצה המזלג, ובכל אופן לדעתי יש ערך בהערות הקצרות שכתבתי. להנאתכם.

*

סוקרטס, אפלטון – יש לחשוב על הדברים ולנסות להגדירם.

אריסטו – יש לנסות להוכיח בצורה לוגית את הידע שלנו.

פירון והציניקנים – יש להטיל ספק בכל.

הסטואים – אפיקטטוס, סנקה ומרקוס אורליוס – יש לקבל את החוויות בשוויון נפש, לא הן החשובות, אלא הצורה בה אנו מקבלים אותן. המוות הוא בכלל לא חוויה בחיים, לכן אין מה לדאוג ממנו.

אוגיסטינוס – יש בחירה חופשית, והיה חטא קדמון של אדם וחווה.
בואטיוס – אם אלוהים יודע הכול, איך יש בחירה? ידיעת אלוהים אינה פרה-דסטינציה, הוא מנותק מהזמן.

אנסלם – הטיעון האונטולוגי – העובדה שיש לנו מושג של אלוהים מוכיחה את קיומו. במושגנו אלוהים הוא המושלם ביותר, ומושלמות כוללת את תכונת הקיום. גואנילו ענה לו – אפשר לומר זאת גם על אי מושלם, והרי זה מגוחך.

אקווינס – חמש הוכחות לאלוהים. הטיעון הקוסמולוגי – הסיבה הראשונה, חייבת להיות אלוהים, אין שרשרת אינסופית של אירועים. אבל – סיבה ראשונה ללא סיבה אינה הסבר טוב יותר משורה אינסופית של אירועים.

מקיאוולי – הנסיך לא חייב להיות טוב, כל דבר שעוזר לו לשמור על כוחו הוא טוב, גם לשקר ולרצוח. יש הטוענים שזה ספר שטני, אחרים אומרים שהוא מציאותי.

הובס – על המדינה, המדומה ללוויתן ענק. 'אדם לאדם זאב', ולכן יש נחיצות לשלטון חזק, ואף עריץ. כמו כן היה מטריאליסט ולא האמין בקיום הנשמה.

דקארט – אי אפשר לסמוך על החושים, יש רק ודאות אחת – עצם קיומי, 'אני חושב משמע אני קיים'.

פסקל – לא האמין בבחירה חופשית, אלא בגזרה קדומה, ולא האמין שהדרך לאל היא הוכחות שכליות, אלא דרך הלב. הוא ההגה את 'ההימור של פסקל', לפיו אם יש אלוהים ואתה מאמין בו – זכית בעולם הבא, ולא הפסדת הרבה בעולם הזה, גם אם אין אלוהים, אבל הלא מאמין יפסיד במקרה שיש אלוהים את העולם הבא כולו, לכן מבחינה הסתברותית שווה להאמין. אלא שכמובן מגוחך להעמיד אמונה על הסתברות. פסקל ענה – חקה את המאמינים והאמונה תבוא. לכך ענו – זו אמונה ממניעי רווח, והיא לא טובה. מלבד זאת, יש דתות רבות.

שפינוזה – אלוהים הוא הטבע, כל הנמצא. אין הוא עונה לתפילות. לכן חשדוהו שהוא אתיאיסט, אך הוא דיבר על אהבה שכלית לאלוהים זה. כמו כן, היה דטרמניסט, ולא האמין בבחירה חופשית. אך יש תחום מצומצם של חירות – האופן שבו אנו מכוננים את היחס שלנו לדברים ולרגשותנו.

לוק – אדם משתנה עם השנים, ולא נשאר אותה ישות. אתה רק מה שנשאר בזיכרונך. תומס ריד מבקר זאת – זקן זוכר את בגרותו, ובבגרותו זכר את נעוריו, לפי לוק הזקן והנער אינם אותה ישות, אך זה סותר את חוקי הלוגיקה.

ברקלי – האם עץ שנופל ביער בלי צופה אכן קיים? לדעת ברקלי לא, רק מה שאנו תופסים קיים. היה אידיאליסט, רק האידיאות קיימות ואי-מטריאליסט, החומר לא קיים.
אך לוק היה ריאליסט וחשב שהעולם קיים. היה אמפריציסט, שטוען שאפשר לקבל מידע דרך החושים, בדרך הניסוי.

לייבניץ – 'עולמנו הוא הטוב מכל העולמות האפשריים', טען. וולטר צחק עליו בקנדיד, המתאר מסע יסורים ארוך של גיבורו, שמאמין בדעה זו.

יום – נגד הניסים. ונגד האינדוקציה, כך שבסיבתיות אין ודאות.

רוסו – 'האדם נולד חופשי, אך בכל מקום הוא כבול באזיקים'. האדם הוא טוב מטבעו, והחברה הורסת אותו.

קאנט – אנו קולטים רק את המציאות הפנומנולוגית, התלויה בתפיסתנו, ולא את המציאות כשלעצמה.
וכן, מעשה מוסרי נעשה מתוך חובה, לא מתוך רגש. עשה מעשיך כך שיוכלו לשמש כחוק כללי.

בנת'ם – מוסרי הוא מה שגורם אושר למירב האנשים. תועלתנות. לכן בניגוד לקאנט, הוא חשב שמותר לשקר אם זה מועיל.

הגל – ההיסטוריה מתקדמת לקראת תכלית, בדרך של תזה, שאותה שוברת אנטי-תזה, ואז מגיעה הסינתזה, וכן הלאה.
כמו כן, דיבר על האדון והעבד. האדון זקוק לעבד כדי לכונן את הסוביקטיביות שלו, אבל בסופו של דבר הם צריכים להגיע לחירות מתוך כבוד הדדי.

שופנהאואר – פסימיזם. העולם לא טוב, כי אנו רודפים אחר תאוותינו, אך גם כשאנו משיגים אותן איננו מרוצים, כך שנראה שאין תכלית.
כמו כן, דיבר על העולם כרצון וכדימוי. כדימוי – אלה המחזות החולפים מול עינינו, והם כעולם הסובייקטיבי עליו דיבר קאנט. וכרצון – זה מקביל לדבר כשלעצמו אצל קאנט, הרצון שלנו החשוב במציאות. המוזיקה היא השתקפות של הרצון, ולכן היא המציאות עצמה.

מיל – המשך התועלתנות, הבדל בין תענוגות נמוכים וגבוהים, 'עדיף להיות סוקרטס אומלל מטיפש שמח'. כמו כן, ב'על החירות' ניסח את הכלל הליברלי הגדול – יש חופש לאדם לעשות כל מה שהוא רוצה, כל עוד אינו פוגע באחר. זה משתלב בתועלתנות שלו, כי לדעתו זו הדרך להשיג אושר מירבי. כמו כן, כתב על זכויות האישה.

דרווין (לא פילוסוף, ביולוג) – אבולוציה. הישרדות הכשירים דרך הברירה הטבעית.

קירקגור – חילק את העולם לממד אסתטי-חושני, ממד אתי-מוסרי, וממד דתי. אברהם בעקדה קפץ מהממד האתי, האוסר רצח בן, לממד הדתי, שחייב זאת, ובכך עשה 'קפיצת אמונה'.

מרקס (לא פילוסוף בדיוק, כלכלן) – קומוניזם. 'פועלי כל העולם התאחדו', 'כל איש עושה כיכולתו, ומקבל לפי צרכיו'.

ויליאם ג'יימס – פרגמטיזם. אמת היא מה שעובד, ומוכח בניסוי. אין מקום למחשבות מופשטות. גם השאלה האם אלוהים קיים, חשיבותה רק בשאלה כיצד האמונה בו משפיעה על החיים, על כך כתב בספרו 'החוויה הדתית לסוגיה'. מצד שני, לעגו עליו, שאם כך גם סנטה קלאוס אמיתי, כי הוא מועיל למאמינים בו. ג'יימס יענה – הוא אמיתי לילדים.

ניטשה – 'אלוהים מת', האמונה בו לא הגיונית. וגם המוסר היהודי-נוצרי לא תקף. הוא מוסר עבדים, ואנו יכולים ליצור את המוסר שלנו בעצמנו. מוסר של עוצמה, ולא של חולשה, של יצירתיות, ולא של קיבעון מחשבתי.

פרויד (לא פילוסוף, פסיכולוג) – קיים 'לא מודע', שמשפיע על התנהגותנו. האמונה באלוהים – רצון להגנה מדמות אב, שנשארה מהילדות. לפי פופר זה לא מדע, כי זה בלתי ניתן להפרכה.

ברטראנד ראסל – ניסה להעמיד את המתמטיקה על בסיס לוגי, אך נתקע עם אמירות פרדוקסליות, כגון 'קבוצת כל הקבוצות שלא מכילות את עצמן כאיבר'. ניסה גם לברר מהן אמירות אמת בשפה, 'המלך הנוכחי של צרפת הוא קירח' הוא משפט בעייתי, מכיוון שלא רק שאינו קירח, אלא שכלל אין מלך לצרפת, על כן זה משפט שקרי, ולא רק מוסר שקר.

אייר – פיזיטיביזם לוגי. כל הפילוסופיה היא שטויות, רק המדע נחשב. המטאפיזיקה חסרת משמעות. רק הצהרות שנכונות לפי ההגדרה – אנליטיות, או לפי תצפית – סינתטיות, הן בעלות משמעות. גם כל המוסר הוא פשוט רגשות של הידד! או בוז!
אך התיאוריה שלו היא חסרת משמעות לפי הגדרתה שלה – היא אינה נכונה לפי הגדרה, ולא לפי תצפית.

סארטר – אקזיסטנציאליזם. עלינו לקחת אחריות על חיינו, 'נידונו להיות חופשיים'. הקיום קודם למהות, ואנו אלה שנותנים להם מהות. ובת זוגו, סימון דה בובואר, מחלוצות הפמיניזם, אמרה – 'אישה לא נולדת אישה, היא נעשית אישה'. וקאמי כתב על 'המיתוס של סיזיפוס', המעלה את הסלע במעלה ההר רק כדי שייפול אחר-כך, משל לאבסורד שבחיינו, שעלינו לחיות בתוכו בכל זאת.

ויטגנשטיין – פילוסופיה של השפה. 'מה שאין לדבר עליו, אודותיו יש לשתוק'. השפה עובדת על-ידי 'משחקי שפה'. וכן על ידי 'דמיון משפחתי' – דבר דומה לדבר ולכן מתאר אותו, אבל התיאור חלקי. כמו כן, אין 'שפה פרטית', אלא כל שפה היא משותפת, ולכן גם חוויותינו הפרטיות אינן באמת פרטיות.

חנה ארנדט – סקרה את משפט אייכמן, שטען שרק מילא פקודות, ואמרה שזו 'הבאנליות של הרוע'.

פופר – פילוסופיה של המדע. מדע הוא רק מה שאפשר לבדוק וניתן להפריך.
קון – ההיסטוריה של המדע מראה שמדע עובד בתוך 'פרדיגמה', ודברים משתנים כאשר יש 'שינוי פרדיגמה', כמו זה שעשו ניוטון ואיינשטיין. לאחר מכן השינוי הופך לפרדיגמה החדשה.

פיליפה פוט – ניסוי מחשבתי – רכבת דוהרת לעבר חמישה אנשים ותהרוג אותם בוודאות, אתה יכול להסיט אותה ממסלולה כך שתפגע רק באדם אחד, האם תעשה זאת? לפי התועלתנות זה פחות נזק ולכן מעשה טוב, אבל מצד שני לפי הדאונטליזם זה רצח.
ניסוי אחר, שהציעה פילוסופית אחרת – שוב הרכבת, והפעם אתה עומד על גשר ויכול להפיל על הרכבת אדם שמן שעומד שם ויעצור את דהירתה, אך ימות. לכאורה אותו מקרה, אבל כאן מעשה הרצח בולט יותר.

ג'ון רולס – 'תיאוריה של צדק'. כדי להגיע למצב של צדק חברתי עלינו לדמיין 'מצב ראשוני', בו לא נדע באיזו עמדה חברתית נימצא, נהיה בכיסוי 'מסך הבערות', ומתוכו נצטרך לקבוע את המדיניות שתהיה טובה לכולם, בלי הטיות אישיות.
רוברט נוזיק ביקר אותו, ואמר כי יש לתגמל כישרון.

אלן טיורינג (מחשבים) – טיורינג הגה את 'מבחן טיורינג', או 'מבחן החיקוי' – אם לפי התשובות של המחשב לא נדע להבחין אם זה מחשב או בן אדם, אז נוכל לומר שיש לו אינטיליגנציה.
ג'ון סרל, במשל 'החדר הסיני' – מראה שהמחשב אינו חושב, אלא רק מבצע התאמות.

פיטר סינגר – ערך החיים, המתות חסד – שהוא בעדן, זכויות בעלי חיים. 'שחרור בעלי החיים' – גם החיות סובלות, לכן אסור לגרום להן כאב. הרי לפי התועלתנות מוסר הוא הפחתת הכאב והגברת האושר. 'סוגנות' – העדפת בני אדם על פני בעלי חיים. עלינו להיות צמחונים, ואנו בנויים לכך.

בולט בחסרונו – היידגר, הפילוסוף הנאצי הסבוך, ואולי כך מוטב.