על סדרת ספרי הפילוסופיה של פול סטרת'רן


בשבועיים האחרונים סקרתי את סדרת ספרוני הפילוסופיה של פול סטרת'רן, שתורגמה לעברית בשם 'שעה קלה עם -שם של פילוסוף-'. להלן הסקירות –

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/06/27/%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%95%d7%99%d7%98%d7%92%d7%a0%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f/

שעה על ויטגנשטיין

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/06/29/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%93%d7%92%d7%a8-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%9f/

שעה על היידגר

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/06/30/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על סארטר

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/01/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%9f/

שעה על דרידה

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/02/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%90%d7%a0%d7%98-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%9f/

שעה על קאנט

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/03/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%9f/

שעה על רוסו

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/03/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%96%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%93/

שעה על שפינוזה

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/04/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%9c-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על מיל

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/06/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%92%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על קירקגור

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/06/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%94%d7%90%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על שופנהאואר

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/07/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על אפלטון

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/07/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a7%d7%99%d7%90%d7%95%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על מקיאוולי

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/07/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9c%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על לוק

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/08/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%a8%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%93-%d7%a8%d7%90%d7%a1%d7%9c-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על ברטראנד ראסל

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/08/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%a1-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על מרקס

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/08/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%9c-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על הגל

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/09/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%a5-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על לייבניץ

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/09/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על ברקלי

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/09/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על יום

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/09/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על ניטשה

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/10/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%a1-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על סוקרטס

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/10/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%a8%d7%98-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על דקארט

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/10/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a4%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על קונפוציוס

https://hagaibooks.wordpress.com/2021/07/11/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%aa%d7%a8%d7%9f/

שעה על דיואי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s