על גלילאו ומכחישי המדע

מתוך עתון 77, גיליון 423, עמ' 20.