על 'המקוללים', בעתון 77

עתון 77, גיליון 423, פברואר-מרץ 2022, עמ' 13.