ארבעה פילוסופים חשובים. מתוך עתון 77.

עתון 77, גליון 424, אפריל-מאי 2022, עמ' 14-15. המילים האחרונות נשמטו: "ובראשן – התפילה".