על 'כולנו יצורים פילוסופיים' בעתון 77

עיתון 77, גיליון 425, יוני-יולי 2022, עמ' 26.