על 'מה למעלה מה למטה', בעתון 77

עתון 77, גליון 426, אוגוסט-ספטמבר 2022, עמ' 18-19.