על 'רשימות על אמנות החיים' מאת חיים שפירא, בעתון 77

עתון 77, גליון 426, אוגוסט-ספטמבר 2022,עמ' 20-21.