"הרופא והפילוסוף"/ מאת יהושע פישל שניאורסון

הרופא והפילוסוף/ ביקורת מאת חגי הופר

"הרופא והפילוסוף – סיפור פלאים על הרופא יונה גיטל'ש" מאת יהושע פישל שניאורסון, ידיעות, 2017, 440 עמ'.

עיקר הספר הרופא והפילוסוף מתאר את מפגשם של יונה גייטל'ש וד"ר גולדפאלם, אי אז במאה ה-19, באירופה.

יונה גייטל'ש נחטף בילדותו לקסרקטין הנוצרים והיה מה שמכונה קנטוניסט. שם הוא סבל הרבה. אבל באורח פלא הוא חולץ משם ואף למד רפואה, ואז חזר לעיירת נעוריו והיה לרופא מקומי. בעיירה היו כבר מספר רופאים, כשלכל אחד אפיון מיוחד. היו רופאים יהודים והיו נוצרים, ודווקא הרופאים הנוצרים העריכו אותו יותר. גם המון העם היהודי העדיף דווקא את הרופאים הזרים. יונה נחשב בעיניי אנשי הסביבה לשילוב של רופא מצד אחד וקדוש מצד שני, והרבה לא אהבו את השילוב הזה. רופא זה דבר אחד, וקדוש דבר אחר, ואין לערבב ביניהם, כך חשבו. תואר הקדוש בא לו הן כי המשיך להחזיק בדת היהודית, הן בגלל הסבל הרב שחווה שבעברו.

ד"ר גולדפאלם למד פילוסופיה בגרמניה, במיוחד את הפילוסופיה של קאנט, עליה גם כתב מאמרים. הוא בא לאותה עיירה למלא את תפקיד מנהל בית הספר. בין היתר הוא סבל ממיגרנות, ולכן פנה אל יונה גייטל'ש שיירפאו.

עיקר המפגש ביניהם מתרחש בחלק השני (מתוך שלושה) של הספר, לאחר שבחלק הראשון תוארו יחסי הכוחות בין הרופאים ובין עצמם ובינם לבין הסביבה. בחלק זה מתוארת מסיבה שאירגן אחד מחשובי העיירה, לה הוזמנו גם גייטל'ש גם גולדפאלם.

הנואם המרכזי במסיבה היה ד"ר גולדפאלם, ואת נאומו אפשר למצוא בפרק ט'. הוא פרש את עיקרי הפילוסופיה של קאנט, תוך שהוא מתרכז בעיקר בתורת המוסר שלו. לפי תורה זו המוסר הוא עניין תבוני ולכן הדבר הנכון הוא לקבלו מתוך היענות לצו התבוני, ולא מתוך נטיות רגש למיניהן.

לאחר נאומו התבקש אף גייטל'ש להגיב, ותגובתו מובאת בפרק הבא, פרק י'. גייטל'ש אומר שאינו בקי מספיק כדי להתייחס לנבכי הפילוסופיה הזו עצמה, אך בכל זאת יכול לומר דבר מה. וכך, ראשית הוא אומר שאין לנתק את המעשה המוסרי מרגשי החמלה והחסד, שהם מקורותיו הטבעיים (טענה ידועה, אך יש לומר שגישתו של קאנט דווקא יכולה לעלות בקנה אחד עם גישה ידועה ביהדות עצמה, לפיה יש לקיים את המצוות לשם קיום המצווה עצמה ולא מתוך פניות אישיות). ושנית, אולי חשוב יותר, הוא אומר כי מצא פגם אחר בפילוסופיה של קאנט והוא התבטאותו נגד היהדות, שלדעתו נובעת משנאה, כלומר מאנטישמיות. אם גולדפאלם דיבר בעיקר על "ביקורת התבונה הטהורה" (תורת ההכרה) ועל "ביקורת התבונה המעשית" (תורת המוסר), הרי שהוא מדבר בעיקר על הספר "הדת בגבולות התבונה בלבד".

אך מה אומר בדיוק קאנט? נקשיב למחבר:

"בספר זה "מוכיח" קאנט באופן שטחי ומוטעה, ללא הסתייגות וביקורת עצמית כלשהי, כי תורת ישראל איננה תורה דתית, כביכול, אלא קובץ חוקים מדיניים, ובדרך "אגב" מוציא הוא משפט שווא על עם ישראל, שהוא "עם השונא את כל העמים ועל כן כל העמים שונאים אותו"" (עמ' 212).

ובכן, הבה נתייחס לדברים. את הטענה הראשונה, היות היהדות דת מדינית בעיקרה, כבר השמיע בעבר שפינוזה, קאנט לא מחדש פה דבר. והטענה השנייה גם היא ידועה, ובאמת יש משהו במעגל הקסמים של השנאה ההדדית הזו שמזין את עצמו. בכל אופן אנטישמיות לא מצאתי כאן.

בספר אחר, "השותפות הגדולה" מאת הרב זקס, הוא מביא רשימה ארוכה של פילוסופים שהיו נגועים לדעתו בשנאת ישראל, וגם בה מופיע קאנט. הוא אומר שבשיחות סגורות הוא אמר שהיהודים הם ערפדים, וכי יש לעשות המתת חסד ליהדות. אבל איני יודע כמה אמון יש לתת לציטוטים מ"שיחות סגורות". מוטב להתייחס לספריו. והטענה השנייה, על אף שהיא קשה, היא טענה לגיטימית בעיניי ואינה מורה על שנאה.

הטענות שהמחבר שם בפי גייטל'ש הן, אם כך, קלושות. מה גם שהוא כלל לא מתמודד עם הפילוסופיה של קאנט עצמה – ולשם כך פניתי אל הספר הזה בתחילה. כאן חוויתי אכזבת מה מהספר.

אך מיד ניגשתי ללמד על הספר זכות: והרי פילוסופים אנטישמים אחרים לא חסר, וגייטל'ש בא להעלות טענה כללית נגד תנועת ההשכלה. והנה, שניאורסון כתב את ספרו בשנים 1939-1941 (ופרסמו כספר ב-1945), שנות מלחמת העולם השנייה, ואז כבר התחילו להגיע ידיעות ליישוב בארץ על השואה המתחוללת באירופה. רעל האנטישמיות אכן התפרץ ודווקא במדינה המשכילה ביותר. ואכן, לאחר המלחמה אף עולם הפילוסופיה נדרש לעשות חשבון נפש, וחלק מהמסר של הפוסטמודרניזם נובע מחשבון נפש זה, וכולל הפניית עורף לעולם ההשכלה של המאות ה-18 וה-19 והאמון שלה בשכל. מבחינה זו, שניאורסון אף נראה כנביא שהקדים את זמנו.

אך אז בא החלק השלישי של הספר. ובחלק השלישי מסופר על ילד יהודי דתי אחד שנאלץ ללכת לבית הספר ה"כללי" של ד"ר גולדפאלם, כי שם נותנים בגדים חמים לחורף, שאין לו אמצעים לקנותם בעצמו. ואז שוב נפגשים גייטל'ש וגולדפאלם, וגייטל'ש מספר על עברו כקנטוניסט ומשווה בין מצבו אז למצב הילדים המסכנים היום, שנאלצים ללמוד בבית ספר כללי, ירחם ה'.

כלומר, מטרת הספר מתבררת והיא מלחמה בכל השכלה באשר היא. בשם היהדות, כמובן. לא משנה שגייטל'ש עצמו קיבל השכלה רחבה ונהייה רופא, המועיל לסביבתו, ולא משנה שאף המחבר, שניאורסון, היה פרופסור בהשכלתו.

באחרית הדבר (שלא מצוין מאת מי היא, אולי מאת העורך נתנאל לדרברג) קצת מתבהרת התמונה. מסופר בה כי שניאורסון השתייך לחסידות חב"ד, והיה כאמור פרופסור, אך לא הצליח להשתלב בעולם האקדמי בארץ, ועסק בעיקר בחינוך ובחינוך מיוחד. נאמר כי הדמות של גייטל'ש יכולה לייצג את דמותו שלו ואת היחס אליו זכה בארץ, ואילו הדמות של ד"ר גולדפאלם יכולה לייצג את הוגו ברגמן, איתו היה לו דין ודברים.

בין היתר, שניאורסון כתב מאמר על ההבדל בין יהודי מערב אירופה, המשכילים יותר, ולבין יהודי מזרחה, המחוברים יותר ליהדות, והדים מהמאמר הזה מורגשים היטב בספר זה. גם את המאמר הזה דחו כאן האקדמאים הבכירים. במיוחד נוגעת ללב התכתבות של שניאורסון עם גרשום שלום, שביקר את ספרו זה בחריפות, וכששניאורסון ביקר את ביקורתו זו, ביקר את ביקורתו של שניאורסון בחריפות גדולה יותר, עד כדי כך שיחסיהם התנתקו.

 

לסיכום, בסופו של דבר הספר לא מצא חן בעיניי, לא במסר שלו – ובכלל בעצם העובדה שהוא בעל אופי פדגוגי-חינוכי, שלא לומר מטיפני – וגם לא בצורת הכתיבה שלו, שיש להודות שהיא מעט מייגעת (גם אם מתעלמים מהערות השוליים הרבות המוספות לטקסט לשם ביאורו). לכן גם איני מבין מדוע ראו לנכון בהוצאת ידיעות אחרונות להוציאו לאור מחדש. לא מדובר פה ביצירת מופת גדולה, והרלוונטיות של הספר לימינו מוטלת בספק. היה מתאים יותר שספר זה ייצא מחדש בהוצאה לאור חרדית, כי זו הרוח הנושבת ממנו.

 

הרופא והפילוסוף

"מקראות: יתרו"/ מאת יואל בן-נון ושאול ברוכי

מקראות: יתרו/ ביקורת מאת חגי הופר

"מקראות – עיון רב-תחומי בתורה: יתרו", מאת יואל בן-נון ושאול ברוכי, ידיעות, 2017, 278 עמ'.

עתה יצא הספר החדש מבית מקראות על פרשת משפטים, אך אני החלטתי בהזדמנות זו לחזור דווקא אל הספר הראשון, על פרשת יתרו, הן בגלל שהוא ראשון, הן בגלל שהוא קצר יותר, והן בגלל שפרשת יתרו מעניינת יותר מבחינתי.

פרויקט מקראות הוא פרויקט שאפתני, השם לו למטרה לפרסם ספר שלם על כל פרשה שבתורה ולכלול בו את סיכום הדעות המסורתיות. האם משימה זו בכלל תיתכן? מעיון בספר מתברר מהר מאוד שהוא רחוק מלכלול את כל החומר כולו, אבל נראה שהוא מביא את עיקר דברי המדרשים והפרשנים המסורתיים, ואף הרחבות שונות.

בעבר עשתה זאת באופן מופתי פרופ' נחמה לייבוביץ בסדרה העיונים שלה, אך שם הכול נכנס לחמישה כרכים עבים, וכאן, אם הכול יתנהל כמתוכנן, מצפים לנו למעלה מ-50 כרכים! כמובן שבמסגרת כזו אפשר להכניס הרבה יותר תוכן.

לספר מספר חלקים: לאחר הטקסט של הפרשה וכן פרק המביא את חלוקת הטעמים שלה, מופיע החלק "דרישה בתורה", ובו סיכום המדרשים והפרשנים הקלסיים. לאחריו פרק העוסק בעניינים לשוניים. לאחריו פרק העוסק בבחינה המדעית של אספקטים שונים בפרשה. ולבסוף – סדר ומבנה ופרשנות ספרותית ורעיונית, מאת הרב בן-נון.

כל חלק מעוצב באופן שונה והוא בעל פונט שונה, באופן המקל על ההבחנה בין החלקים השונים, ובהתאם מקל על הקריאה. קראתי גם מי שצורה זו רק בלבלה אותו והפריעה לו, אך לי הדבר היה נוח.

 

אדגים את פרקיו השונים של הספר על ידי הצגת עיונו בסיפור יתרו, המופיע בשמות י"ח.

שאלה אחת שהתמודדו עמה הפרשנים היא מתי התרחש אירוע זה. כאן חלוקות הדעות. לפי אבן עזרא, מקומו של סיפור יתרו לאחר מתן תורה, שהרי "אין מוקדם ומאוחר בתורה". רמב"ן, לעומת זאת, שלא מקבל את הכלל האחרון, טוען שמקומה הוא כסדר הכרונולוגי בו היא מופיעה. ואם תשאל, לפי אילו חוקים משה שופט את העם לפני מתן תורה? התשובה הפשוטה היא, שכמה חוקים ניתנו כבר במרה, כפי שנאמר – "שם שם לו חוק ומשפט [ושם ניסהו]". דעה אחרת משניהם משמיע רש"י, שלפיו יש לחלק פרק זה לשניים. החצי הראשון, בואו של יתרו, קרה לפני מתן תורה, ואילו החצי השני, פיזור הסמכויות, קרה לאחריו, והוא הודבק לחלק הראשון מכיוון שהוא עוסק באותו עניין. אני חושב שזו פרשנות מקורית מאוד.

בחלק הלשוני יש דיון מעניין על המילה "ויחד". חז"ל דרשו שנעשה בשרו חידודים-חידודים לאחר ששמע מה שנעשה למצרים, אבל לפי הפשט המילה היא מלשון חדווה. רש"י מביא את שני הפירושים בזה אחר זה. כאן נאמר שזו מילה יחידאית בצורה זו, ודומה לה רק מילת "יחד" המופיעה פעם אחת באיוב, אך שם המילה היא משורש יח"ד, במובן איחוד. ועוד מפנים אותנו לפסוק אחד במשלי – "ברזל בברזל יחד, ואיש יחד פני רעהו". גם כאן, חז"ל פירשו – אלו תלמידי חכמים, המחדדים זה את זה בהלכה, אבל יהודה קיל בפירושו ב"דעת מקרא" מפרש את ה"יחד" השני מלשון חדווה, והפסוק כולו הוא על דרך האליטרציה הלשונית. מעניין מאוד.

בחלק המדעי, מוצג לנו מקומו המשוער של הר סיני ושל דרך ישראל במדבר סיני לפי כמה דעות, וכן מוצגים לנו כמה ממצאים מעניינים שנמצאו במדבר סיני, בין היתר מזבח קטן ולצדו 12 מבנים, כדוגמת מה שהכתוב אומר שנבנה לציון 12 שבטי ישראל. הייתכן שבזה מדובר?

ובחלק האחרון, הרב בן-נון חוזר שוב לחלק מהדברים שנאמרו בחלק הראשון, אך הוא מוסיף עליהם פנים שלא הוזכרו בתחילה, ואף דן בעניינים נוספים מלבדם.

 

זהו, אם כך, לימוד עמוס מאוד ופורה מאוד, המציג את עיקר פירושי הקדמונים, לצד כמה ביאורים חדשים יותר, והוא מועיל מאוד ללומד.

 

עד כאן, בעצם, הסקירה. אך החלטתי להוסיף לה חלק נוסף שמציג שיטת לימוד חדשה יותר, הנעדרת כליל, באופן מובן, מהספר שסקרתי עתה. ויש בהוספה זו ערך גם כשלעצמה, מבחינה זו שהיא מציגה ספר נוסף, כך שזו עוד סקירה או חצי סקירה, בעצם.

והספר הנוסף שברצוני להציג הוא ספרו של ריצ'רד אליוט פרידמן – "The Bible with Sources Revealed".

מדובר בספר המציג את כל התורה מחולקת לפי תורת התעודות, כשכל מקור מצוין בצבע אחר. בנוסף, פרידמן מעיר הערות קצרות לכל אורך הטקסט.

זמן רב חיפשתי ספר כדוגמת הספר הזה, כזה המציג את עיקרי ממצאי ביקורת המקרא בצורה קצרה ובהירה. כאן מצאתי את מבוקשי חלקית. חלקית – כי בכל זאת ההערות של פרידמן קצרות מדי ולא מסבירות את החלוקה לגמרי. ובכל זאת, גם זה משהו. ספר כזה בעברית, למותר לציין, אין להשיג (עד למועד זה – 1.18).

 

ובכן, כיצד פרשת יתרו מחולקת לפי מקורותיה?

פרק יח', המגולל את סיפור יתרו, שייך לפי פרידמן למקור אחד – מקור E. למעט שתי מילים – "לאחר שילוחיה". בהוספה זו יש עניין רב. שהרי, לפי פרידמן, הסיפור הקודם על ציפורה, אשת משה, שייך למקור J, ושם היא מצטרפת אל משה בבואו למצרים, וגם שם יש להם רק ילד אחד – גרשום. כאן יש להם שני ילדים והיא באה ממדיין, כך שצריך לגשר בין שני המקורות, וזה בדיוק מה שעושות שתי המילים שנוספו – על-ידי העורך של JE.

פרק יט' מספר את ההכנות למתן תורה בהר סיני. בקריאה פשוטה מתעוררת בו בעיה, שכן לא ברור סדר העלייה והירידה מההר. האם משה עלה לבדו, או עם אהרון? גם המפרשים הקלסיים מתחבטים בזאת. והנה, לפי פרידמן, הפרק ברובו מתחלק בין מקור J למקור E, כשאהרון נכנס לתמונה רק במקור E. ההערה של פרידמן לא מספיק מפורטת כאן, על כן אסתפק בדברים קצרים אלה.

(ובפירוט: E – 2[ב]-9, 16[ב]-17, 19; J – 10-16[א], 18, 20-25[למעט "אתה ואהרן עמך" שהוא מאת העורך]; 1 – P; 2[א] – עורך).

פרק כ' כולל את עשרת הדיברות, אשר הן לפי פרידמן מקור אחר שאינו אחד מהמקורות הידועים. ובכל אופן, ההסבר הניתן למצוות השבת, השונה לגמרי מההסבר שניתן בדיברות שבספר דברים, הוא הוספה של העורך. המשך הפרק עד סופו הוא שוב של מקור E.

 

אני חושב שיש בדברים אלה משום ביאור שלא הופיע בספר הראשון. ההסבר ב"מקראות" להבדלים בין עשרת הדיברות בשמות ובדברים הוא: "שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו". אך האם גם ההסבר הארוך והשונה לשבת בשני המקורות נאמר "בדיבור אחד"? יהיה קשה לקבל תשובה זו.

כך שמבחינתי שני ספרים אלה משלימים אחד את השני. אני יודע שכרגע המצב הוא שהם כשני קווים מקבילים, אשר לא ייפגשו לעולם, אך אני מקווה שבכל זאת הם ייפגשו ביום מן הימים, ועדיף מוקדם ממאוחר.

 

מקראות יתרו

"אני מאשים" מאת אמיל זולא

אני מאשים/ ביקורת מאת חגי הופר

"אני מאשים" מאת אמיל זולא, קמין-ברזילי, 2017, 122 עמ'.

מכתבו של אמיל זולא "אני מאשים", שפורסם בעיתון צרפתי בעקבות משפט דרייפוס, נראה שידוע לכל. הוא חלק מחומר הלימודים בבתי הספר. ואף על פי כן נראה שלא רבים קראו את המכתב במלואו. התרגום האחרון שלו נעשה ב-1949, ומאז לא נעשה דבר. לכן יש חשיבות עצומה לתרגום המחודש שנעשה כעת, וצריך לשבח מאוד את היוזמה.

עיקר הספר הוא המכתב עצמו, שמובא באותיות גדולות ונוחות לקריאה (רק חבל שבדפים הראשונים חל שיבוש בדפוס, שאיני מבין מדוע לא תוקן). לאחר שדרייפוס יצא אשם במשפט הראשון, זולא מערער על תוצאות המשפט ומציין כמה אנשים בשמותיהם כבעלי חלק באשמה. הוא יודע שהוא יתבע בדיבה על כך ואף מציין את הסעיפים שיואשם בהם, אבל שאיפת האמת שלו גדולה מכך ומכריעה את הכף. זולא מציין שכל הראיות על דרייפוס מסתכמות במסמך אחד, שעליו חלוקות הדעות, ושכנראה הוא זיוף ולא דרייפוס כתב אותו.

זולא אכן נתבע במשפט דיבה ויצא אשם. נגזר עליו קנס ושנת מאסר, אך הוא עבר לאנגליה ולכן לא ישב בכלא. לאחר שנה מתברר שהמסמך האמור אכן היה זיוף. זולא שב לצרפת ומאוחר יותר גם נערך לדרייפוס משפט חוזר. למרבה החרפה, גם במשפט זה הוא יוצא אשם, אך הנשיא נותן לו חנינה. לאחר מספר שנים נוספות ייערך לדרייפוס משפט חוזר, בו יונקה מאשמה כליל. אז גם הוחזרו לו דרגותיו והוא זכה אף בעיטור כבוד.

הסיפור של דרייפוס הוא סיפור של אנטישמיות במלוא כיעורה, והסיפור של זולא הוא סיפור נחישות, תעוזה ורדיפת אמת של האדם במלוא תפארתו. זולא כבר היה סופר נערץ, אך הסכים לסכן את כל מעמדו, ואף את שלומו האישי, כדי לתמוך במטרה צודקת ונכונה, ולפעול בצורה הומנית. אין מילים לתאר את ההערצה לה ראוי אדם זה.

לספר מצורף מאמר מאת חי בדרה, בו הוא מסביר את כל נפתולי הדברים ואת משמעותם. ללא הסברים אלה קשה יהיה להבין את התפתחות הדברים לאשורה, מה גם שההתפתלויות בפרשה זו רבות ומסובכות. זהו, אם כן, מאמר נחוץ מאוד וטוב מאוד, המובא בצורה פשוטה ונהירה.

נתון אחד מפתיע שלא ידעתי המסופר במאמר זה הוא, שיתכן שזולא שילם על מעשהו בחייו. הוא מת מהרעלה כתוצאה מסתימת פתח הארובה שלו, ועובד הארובות שלו, שהיה פעיל ימני קיצוני, התוודה לפני מותו שעשה זאת בכוונה, או כלשונו, כדי "לעשן את החזיר". ובכל אופן, אשמים מעולם לא נמצאו למעשה באופן רשמי.

השפעה חשובה נוספת למכתבו של זולא היא על המפעל הציוני. הרצל, כידוע, היה כתב במשפטו של דרייפוס והדבר הוביל או תרם לרתימתו למפעל הציוני. גם למכתבו של זולא, מסתבר, יש חלק גדול בעובדה זו, כאילו לא מספיק ערכו הרב עד כה.

ועוד הפתעה נעימה – לספר מצורפת מעטפה ובה צילום של המכתב המקורי של זולא כפי שפורסם בעיתון הצרפתי. זה רעיון יפה מאוד.

 

לבסוף אעיר הערה נוספת. מעשהו של זולא מעורר הערכה ואף הערצה. אך צריך לזכור שאין הוא יחיד במעשה זה ורבים המקרים בהם סופרים מרימים קול לטובת האמת והצדק. מה יש בסופרים דווקא שמכשיר אותם למשימה נעלה זו? שמא זו התעמקותם בנפש האדם על כל מורכבותה? כנראה שכך, אף שבוודאי ישנן אף סיבות נוספות.

מסר חשוב מבחינתי הוא, אם כך, שטוב יהיה אם נקשיב לקולם של הסופרים ונדע לכבדו. לא רק כאשר הדברים מתאימים להשקפת העולם שלנו, כמו במקרא של זולא, אלא אף, ובייחוד, כאשר הם שונים ממנה.

זולא, יש לזכור, פעל בתקופה שכבר עצם העובדה שלא היה אנטישמי יכולה להיחשב כהישג ראוי לציון, כל שכן מעשהו הנאצל. וגם היום, פעמים רבות קול הסופרים נשמע כנגד דעת רוב הקהל, ובכל אופן ניטיב לעשות אם נטה לה אוזן.

ואם תרצו דוגמה קונקרטית, אחת מיני רבות – הנה לפני כמה ימים פורסם מכתב מאת כמה עשרות סופרים ישראלים נגד ההחלטה לגרש מבקשי מקלט. מה דעתכם על כך? ואולי נאמר זאת כך – תהא דעתכם מה שתהא, הטו נא אוזן גם לדעתם של הסופרים.

 

לסיכום, אני כמובן ממליץ על הספר מאוד, ומבחינתי הוא אולי אף בגדר ספר חובה. אני גם מעריך מאוד את היוזמה הברוכה, שנראה שנעשו מאמצים רבים כדי להוציאה לפועל. כל הכבוד!

 

אסיים במילות הסיום של זולא עצמו, הדומות בעוצמתן, בעיניי, למילות הנביאים:

"הדלק היחיד המניע אותי הוא רדיפת האור. בשם האנושות שכה סבלה ושכה ראויה להיות מאושרת. מחאתי הבוערת איננה אלא זעקה מתוך הנפש. נראה אותם, אם כן, תובעים אותי בבית המשפט ומבצעים את החקירה לאור היום" (עמ' 43).

אני מאשים

"חמישים הוגים יהודים"/ מאת דן כהן-שרבוק

חמישים הוגים יהודים/ ביקורת מאת חגי הופר

"חמישים הוגים יהודים" מאת דן כהן-שרבוק, תרגום דפנה לוי, רסלינג, 2010, 307 עמ'.

"האם יש עדיין מקום לספר לקסיקלי בעידן האינטרנט?" שואל ד"ר חנוך פזי, העורך המדעי של הספר, בהקדמתו. גם כהן-שרבוק, המחבר, נדרש לסוגיה זו בהקדמה שלו. זו אכן שאלה מתבקשת כאן, ואת התשובה לה איני יודע. מה שאני כן יודע הוא, שאני מאוד נהניתי מקריאתו של ספר זה (וזו קריאה שנייה).

כהן-שרבוק אוסף 50 הוגים יהודים מרכזיים בתחומים שונים. יש כאן הוגי דת קלסיים, כגון רמב"ם ורמב"ן, לצד חדשים יותר, כגון הרמן כהן ופרנץ רוזנצוויג. יש כאן גם הוגים ציונים, כגון הרצל ואחד העם, ואף הוגים כלליים, כגון פרויד ודרידה. רוב האישים הם גברים, אך יש גם שתי נשים – חנה ארנדט וג'ודית פלסקו (אני הייתי מכניס גם את הפמיניסטית בטי פרידן, ואולי עוד).

לכל הוגה מוקדשים בדרך כלל כשישה עמודים, כשבסוף אף ישנן הפניות לספרות נוספת. בסדר גודל מצומצם כזה אפשר לקבל רק רושם ראשוני מהגותו של כל הוגה. ובכל אופן, כהן-שרבוק מצליח לכתוב ערכים מעניינים ולתפוס, לפחות בחלק מהמקרים, את עיקר ההגות הנידונה. אך יש לזכור שזוהי רק פתיחת שער, ולהבנה שלמה יותר יש להמשיך לספרים נוספים.

אפשר לראות בספר זה מעין ספר משלים לספר הכללי יותר שפורסם אף הוא בהוצאת רסלינג: חמישים הוגים בני זמננו (שקראתי אף אותו בזמנו, ואף הוא חביב מאוד). וראיתי שיש ספר נוסף – חמישים הוגים פוליטיים (שאותו לא קראתי).

כאמור, אני נהניתי מהקריאה, ואני חושב שהספר יכול להיות מועיל לאנשים רבים, ובייחוד לצעירים. כדאי לקרוא בו, אף כי לחלופין אפשר גם לצלם את רשימת האישים שלו ולקרוא אודותיהם בוויקיפדיה…

חמישים הוגים יהודים

"ותאמר גם היא בלבה"/ מאת חננאל מאק

ותאמר גם היא בלבה/ ביקורת מאת חגי הופר

"ותאמר גם היא בלבה – נשים מהמקרא בצומתי חיים" מאת חננאל מאק, ידיעות, 2018, 309 עמ'.

ספר זה, ותאמר גם היא בלבה, הוא המשכו של ספרו הקודם של פרופ' (לתלמוד) חננאל מאק, "ותאמר בלבה", שקראתי ואף כתבתי עליו בזמנו.[1] גם כאן, בעשרים ושניים פרקים, מאק כותב על חייהן של נשים מקראיות. בחלק מהזמן הוא מנסה לעקוב אחר הכתוב ולפרש אותו, ובחלק אחר של הזמן הוא שואל על מה שלא נכתב בו – כיצד הנשים הרגישו? מה הן חשבו?

הספר כולל התייחסויות לנשים מרכזיות, כמו חנה ופנינה, לצד נשים פחות מרכזיות, ואף שוליות מאוד, כגון אלישבע אשת אהרון, שעם כל מעמדה הרם מוזכרת רק פעם אחת במקרא.

הפרק הראשון, הקצר מאוד, דווקא יצר עניין וציפייה להמשך. מסופר בו על אשת לוט, שהביטה לאחוריה ונהפכה לנציב מלח. מאק מסביר, שצריך לזכור שהיא השאירה מאחוריה שני חתנים, כלומר גם שתי בנות. לכן זה אך טבעי שתסתובב לראות מה שלומן. ואז, כשראתה את האש והגופרית המומטרות, קפאה על עמדה, או במילים אחרות, הייתה לנציב מלח.

זהו פירוש יפה ונחוץ, אולם ההמשך לא הולך באותה דרך. הפירושים לא מספיק מעניינים, וגם נזכור שסיפורי התנ"ך פורשו כל-כך הרבה שקשה מאוד להצליח במשימה זו. למען האמת, בקריאת הספר קרה לי דבר מוזר, והוא שהמשפטים והמילים פשוט לא התחברו אחד לשני והקריאה הייתה קשה לי ולא זורמת. זהו, אם כך, לא ספר קריא וזורם בעיניי. אך גם אם צולחים מכשול זה, הוא לא די מעניין, כאמור.

לפני כתיבת דברים אלה קראתי שוב את ביקורתי על ספרו הקודם של מאק, וראיתי שגם אותו לא אהבתי. חבל שאני לא בודק קודם ולא מקשיב לעצות של עצמי… מקווה ללמוד להבא.

ואגב, בביקורת הקודמת דיברתי גם על כל מה שצריך לומר בהקשר זה מבחינת הקימוץ המקראי במילים, שכמו מבקש הרחבה נוספת, ועל הטרנד העכשווי לעשות זאת, ועוד – המיקוד בנשים דווקא בסוג הפירושים האלה (אין זה הכרח, אבל זה קורה הרבה, ויותר) – הרוצה, יקחהו משם.

 

לסיכום, מאכזב בעיניי.

 

[1] ראו: http://nuritha.co.il/he/node/26034

ותאמר גם היא בלבה

"מכים שורשים"/ מאת חיים נבון

מכים שורשים/ ביקורת מאת חגי הופר

"מכים שורשים – ביקורת יהודית על הפירוק הפוסטמודרני" מאת חיים נבון, ידיעות, 2018, 192 עמ'.

קראתי עד כה מספר ספרים של הרב נבון. את הספרים הפופולאריים "חוה לא אכלה תפוח"[1] ו"תיקו"[2] אהבתי מאוד. לעומת זאת, ספרו הקודם, "שיעורי בית"[3], היה שמרני מדי בעיניי. מגמת השמרנות הזו ממשיכה אף בספרו הנוכחי, "מכים שורשים", ופה אף ניתן לראות את הספר כמעין מניפסט של השמרנות.

ההיסטוריה של השמרנות כוללת הוגים רבים. אחד מהם, מן הראשונים, הוא אדמונד ברק, והוא אכן מוצג רבות בספר. לאחרונה תורגם ספר המדבר על כל ההוגים האלה, הלא הוא ספרו של פרופ' זאב שטרנהל "אנטי נאורות", שסקרתי בנפרד.[4]

בבסיס, טענות השמרנות לא השתנו. ואולם, עתה חל עדכון מסוים של טענות הנגד הפרוגרסיביות, ומולן מתבקש אף עדכון של המשנה השמרנית.

המושג המרכזי של נבון הוא "הבחרנות הפוסטמודרנית", כלומר הגישה לפיה האדם בוחר את זהותו באופן עצמאי ובלתי תלוי. נגד גישה זו הוא מתרעם וטוען, כי חלק גדול מזהות האדם נתונה על-ידי סביבתו והקשר חייו. לא הוא בחר בה, אלא נולד לתוכה. אלו הם שורשיו, שאי אפשר, וגם לא כדאי להתנתק מהם. ואולי האמירה הפרוגרסיבית היא קיצונית אפילו יותר, כי היא מפרקת את מושג הזהות עצמו ומעמידה אותו בספק, אך רק מתוך זהות מגובשת האדם יכול לפעול ולהתפתח, אומר נבון.

דוגמה אחת לכך מופיעה כבר בראשית הספר. לפי הגישה השלטת באקדמיה, מושג הלאום ומדינות הלאום נוצר רק במאה ה-19. אך נבון מאתגר תפיסה מנותקת זו ושואל – אך האם לפני זה לא התקיימו עמים נפרדים? מימי התנ"ך והלאה ניתן הלוא לזהות לאומיות נבדלת. אני חושב שבטענתו זו יש הגיון רב, ואף אני שאלתי את אותה השאלה.

[במאמר מוסגר אומר, שטוב שיש גורם מתחרה לעולם האקדמי, במקרה הזה – עולם הרבנות, שאף הוא עולם של למדנות, אם כי מסוג שונה. גם בעולם הנוצרי, הכמורה והנזורה מהווים עולם דעת אלטרנטיבי, בצד זה האקדמי].

או דוגמה אחרת, מרכזית בספר, היא עניין המיניות. נבון מציג מספר מקרים בארה"ב בהם תלמיד בית ספר ביקש לקבל אישור להיכנס לשירותי הנשים, משום שהוא מגדיר את עצמו כאישה. כאן נשאלת השאלה, היכן עובר הגבול ועד כמה תוקף יש לתת להגדרה העצמית. בארה"ב, על כל פנים, ברוב מוחלט של המקרים, הוחלט לאפשר הגדרה עצמית שכזו.

גם בנושא היהדות, נבון מבחין בין ברית גורל וברית ייעוד. ברית הגורל היא המציאות הנתונה, היותך צאצא לעם היהודי. ברית הייעוד היא התוכן העצמאי שאתה בוחר להכניס לתוך תבנית זו. לפי נבון, שתי הקומות נחוצות.

וכך ממשיך הספר ומפרט מקרים שונים ואופנים שונים בהם עדיף החיבור לשורשים, לעיתים תוך הרגשה של חזרה מסוימת. "מכים שורשים", שם הספר, הוא בעל משמעות כפולה – אל מול אלה שמכים את השורשים במטרה להשמידם, אנו נכה שורשים ונעמיקם באדמה. זה אכן המסר המרכזי בספר.

 

הספר קל ונוח מאוד לקריאה ולא מכביד על הקריאה, ונבון מציג מבחר מקורות הסתמכות רב ומעורר השתאות. בין היתר, לקחתי ממנו המלצה לספרו של סטיינבק "קדמת עדן", שלצערי עוד לא קראתי. לפי תיאורו של נבון, הספר עוסק בקין ובפסוק שנאמר לו "ואתה תמשול בו". גם אני חשבתי תמיד שהפסוק הזה משמעותי ביותר. ואגב, נבון גם מספר על הוריו של הסופר, שבתקופה מסוימת בנו יישוב בארץ, ועל שמו של יישובם קרויה שכונת התקווה. פנינים כאלה יש כמה פעמים בספר, והן מעשירות את הקריאה.

 

לסיכום, ספר טוב מאוד, המציג בצורה אינטליגנטית ובהירה את המשנה השמרנית, המעודכנת לימינו. שווה להכיר, גם אם לא מסכימים. המשנה השמרנית, אגב, זוכה לבמות רבות אצלנו, בין היתר בכתבי העת הימניים "השילוח" ו"מידה". אם ברצונכם לטעום מעט מגישה זו כאפריטיף לפני הספר, בשבת האחרונה פורסם – ויצא לי לקרוא – ראיון מעניין עם ד"ר עינת רמון בעלון  "עולם קטן"[5], והיא אומרת בו דברים דומים מאוד לשל נבון.

 

אסיים בנקודה נוספת. זה זמן מה אני חושב שאספקט מסוים בעולם הדתי ראוי למחקר פסיכולוגי. הכוונה לעובדה (שעדיין צריכה להיבדק), שאנשים ימשיכו להחזיק בדתם, גם כאשר יוכיחו להם, למעשה, שהם טועים. המחשבה הזו עולה אצלי, למשל, כשאני רואה אנשים דתיים שלמדו את ביקורת המקרא והבינו אותה, ואף מסכימים למסקנותיה, אך עדיין נשארים דתיים.

בדרך הומוריסטית, זה מזכיר לי את הסצנה המסיימת את הסרט "חמים וטעים". שם גיבור הסרט מחופש לאישה שט בסירה עם המחזר שלו ומנסה להתחמק בשלל תירוצים. לבסוף הוא מוריד את הפאה ואומר: "אני גבר!", אבל המחזר, למרבה הפתעת הקהל, לא נבהל ואומר: "אף אחד לא מושלם!".

באותו אופן, אני חושב, אפשר להציג לאדם הדתי שלל הוכחות כנגד דתו והוא ימשיך באמונתו, או יותר נכון – באורח חייו. ולבסוף תאמר לו – "אין אלוהים!", אבל גם אם הוא יסכים אף לזאת הוא יאמר – טוב, ובכל זאת אמשיך לקיים אורח חיים דתי!

זה הרושם שאני מקבל לפעמים, המייתר, במידה מסוימת, את כל הוויכוחים על הדת. וזאת מבלי לפגוע במחזיקי הדת.

והנה, ספרו של נבון מסביר נקודה זו, ובעצם אף מאשר אותה. כי לדידו הדת היא מסורת ואורח חיים יותר משהיא עניין רצוני ובחירי. היא הנתון שלתוכו האדם נולד. ואכן, כפי שהוא מציין, רוב הדתיים פשוט נולדו דתיים, כמו שרוב החילוניים פשוט נולדו חילוניים.

אך בעיניי יש מימד מפחית בהצגה כזו (על אף שיש בה הרבה אמת), ואני רואה בכל זאת עדיפות בבחירת זהות אקטיבית ולא סבילה. ובאמת, גם חוזרים בתשובה וחוזרים בשאלה קיימים בעולמנו, המוכיחים שדבר כזה אפשרי.

 

כמה מחשבות מאוחרות:

הרב נבון שיתף את הביקורת שלי ושם בין היתר התייחסו להערה האחרונה שלי, ועל כך הגבתי שם כך:

רק אבהיר את הנקודה. זה היה סיפור שבא להמחיש נקודה ועל כן אולי הניסוח קצת קיצוני. אבל הדגמתי גם את הנקודה הזו. מי שופט את ההוכחה? האדם עצמו. והדוגמה הייתה באדם שמקבל את ממצאי ביקורת המקרא ועדיין מחזיק בדת. זו תופעה קיימת שאני מכיר. עכשיו, גם עונה לדיון למעלה, לי אישית קשה להבין את הנקודה הזו. מבחינתי, אם התורה לא ניתנה מאלוהים, איזו סיבה יש לנו לשמור אותה (ועוד הקנאות לפעמים)? אני מכיר למשל את תשובתו של לייבוביץ שדיבר על הכרעה לאמץ את פסיקת חז"ל דווקא, אבל חז"ל מסתמכים על התורה ולכן קשה לי לקבל או להבין גישה כזו. לכן אמרתי שאולי גישתו של הרב נבון יכולה להסביר את התופעה. כלומר, שלאנשים קשה להתנתק משורשיהם (והסבריהם האחרים אינם אלא רציונליזציות). זה כל מה שבאתי לומר בקטע האחרון, שיש להבחין שאינו חלק מהותי מהביקורת/סקירה עצמה, אלא הגיג פרטי שהרשיתי לעצמי להעלות. בכל אופן, במחשבה שנייה, אני חושב שהטעם עמוק יותר, ויש קסם מיוחד ברעיון הדתי עצמו שמושך אליו, ואין זה רק עניין של "מסורת".

שוב אדגיש שכל זה בא מעמדה של ניסיון להבין בלבד.

שאו שלום.

 

דבר נוסף שחשבתי להוסיף הוא: הרב שג"ר התייחס בהרחבה לפוסטמודרניזם מבחינה יהודית דתית והציג גישה יותר מקבלת. נבון מזכירו בפסקה אחת בלבד, אך לדעתי הוא ראוי למקום נרחב יותר. וקיים אף ספרה של ד"ר גילי זיוון "יהדות ללא אשליה", שלא ראיתי שמוזכר בספר וכדאי על כל פנים להכירו בהקשר זה.

לעניין גישתי האישית, היא קצת מורכבת. יש לי בעיה גם עם הפרוגרסיביות הקיצונית, שלפעמים נראה שהולכת רחוק מדי, וגם עם השמרנות, למשל כשהיא מציגה יחס לא מקבל לבעלי מיניות שונה, לפעמים. אך כדי להציג את מחשבותיי בנושא טוב יותר להביט אל תחום האמנות (ואמונה ואמנות הן די קרובות):

הנה בשירה, למשל, אני תמיד טענתי שכדי להיות משורר רציני עליך להכיר את המסורת השירית שקדמה לך. אמנם היו גם דוגמאות אחרות, כגון ארתור רמבו, שכתב שירה נפלאה בגיל 16 (ועדיין אולי הכיר מספיק כבר אז), אבל זה החריג. אך האם זה אומר שעלינו להישאר מקובעים בסגנון הישן ולכתוב בחרוז יאמבי? כלל וכלל לא! ההפך, עלינו לצאת מתוך הישן אל עבר אפשרויות ביטוי חדשות. (ונראה לי שגם הרב נבון יסכים איתי בזאת). אך מה התמונה הסופית שצריכה להיות – כאן אין לי תשובה מוחלטת. בכל אופן אני בהחלט חושב שהרב נבון הציג גורם משמעותי שיש להתחשב בו, גם אם לא לגלוש ממש לריאקציונריות.

זו גישתי, על כל פנים, ואני בטוח שתיתכנה גישות קיצוניות הרבה יותר מכאן ומכאן, אך אני נוטה לדרך האמצע המתונה.

[1] ראו: http://nuritha.co.il/he/node/522

[2] ראו: http://nuritha.co.il/he/node/29555

[3] ראו: http://nuritha.co.il/he/node/45448

[4] ראו: http://nuritha.co.il/he/node/47045

[5] ראו: http://www.olam-katan.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/item/2751-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8

מכים שורשים

"נאום על כבוד האדם"/ מאת ג'ובני פיקו דלה מירנדולה

נאום על כבוד האדם/ ביקורת מאת חגי הופר

"נאום על כבוד האדם" מאת ג'ובני פיקו דלה מירנדולה, תרגום גאיו שילוני, מבוא משה אידל, כרמל, 1990, 62 עמ'.

מזמן רציתי לקרוא את הספר הזה. מירנדולה (סוף המאה ה-15) נחשב לאבי ההומניזם, או על כל פנים לאחד מההומניסטים הקדומים ביותר, ואני מזדהה עם השקפה זו. עתה נתקלתי בו שוב כשקראתי את "תולדות הפילוסופיה החדשה" של הוגו ברגמן, כרך א', ומיהרתי להזמין אותו מהוצאת כרמל (35 ₪ כולל משלוח, שווה).

לאחר הקריאה התברר כי הקטע הראוי והרלוונטי ביותר לציטוט הוא זה שמביא ברגמן (ואותו צילמתי ושיתפתי בפייסבוק), המפרט את דבריי האל לאדם כך:

"ואילו אתה, שלא תיאלץ להיות נתון בתוך שום סייג, לפי בחירתך – והלוא לשלטון בחירה זו נתתיך – תקבע אתה בעצמך את מהות טבעך. במרכז העולם נתתיך למען תוכל לראות סביבך, ביתר נוחות, מה שמצוי בעולם. לא עשינוך שמיימי גם לא ארצי, לא בן תמותה גם לא בן-אלמוות, כדי שאתה – שהינך, אם אפשר להגדיר זאת כך, בעל תואר-כבוד של יוצר-עצמך וצר-צורתך-שלך – אתה תיצור את עצמך בצורה בה תבחר. תוכל להידרדר לצורות התחתונות, צורות הפרא; גם תוכל, על פי החלטתך, להיוולד מחדש בצורות העליונות שהן אלוהיות" (עמ' 25).

בקריאה הזו זה הזכיר לי מילים אלמותיות נוספות, הלוא הן מילותיו של עמנואל קאנט, שנים רבות מאוחר יותר, במאמרו "תשובה לשאלה: הנאורות מהי?" (יצא לאור בספר "הנאורות – פרויקט של נשלם? בעריכת עזמי בשארה, אשר קראתיו לפני שנים רבות). וכך אומר קאנט:

"נאורות היא יציאת האדם מחוסר בגרותו, שהוא עצמו אשם בה. חוסר בגרות הוא אי-יכולתו של האדם להשתמש בשכלו בלי הדרכת הזולת. אשמה בחוסר-בגרות קיימת, אם סיבתו איננה חוסר שכל, אלא חוסר החלטה ואומץ להשתמש בו בלי הדרכת הזולת. Sapere aude! – אזור אומץ להשתמש בשכלך שלך! היא איפוא סיסמת הנאורות".

 

ואולם, דברים מרוממים אלה מופיעים רק בתחילת הנאום (הקצר, בסך הכול). בהמשך באים עניינים שונים, בין היתר פירוט של חומר הקריאה המגוון והעשיר של פיקו, שיש בו עניין רב כשלעצמו.

והנה לקראת סוף הנאום מצאתי נקודה מרתקת נוספת. מירנדולה אומר שיחד עם התורה שבכתב, משה קיבל אף תורה שבעל-פה, אותה העביר הלאה. ממש חוזר אחר הנרטיב היהודי. ואז הוא אומר שהתורה הזו היא (גם) הקבלה, ובה מתוארים דברים החופפים למסרים של הנצרות, ואף לאלה של אפלטון והפילוסופים היוונים. דבר זה גרם לי להשתוממות מסוימת.

אך הנה, לאחר קריאתי את הנאום פניתי למבוא של משה אידל (אני מעדיף לקרוא קודם חסר פניות, ואז לחזור להרחבות ולביאורים), והוא כותב (בין היתר) שרעיונו זה של מירנדולה בא לו בעקבות תרגומים מגמתיים של מורו, תרגומים שהכניס בהם סממנים נוצריים שלא היו במקור. בהמשך, והרבה בעקבות כך, פשט לימוד הקבלה אצל הנוצרים, בין היתר על-ידי רויכלין וחבריו, ואף נוצרה קבלה נוצרית. מבואו של אידל, אם כך, בנקודה זו ובנקודות אחרות, חיוני להבנת הנאום.

 

קיצורו של דבר, יש הרבה מה ללמוד ולהחכים מן החיבור הקצר הזה, מחיבורי המופת של ההיסטוריה. אני ציינתי רק שתי נקודות שהיו מרכזיות בעיניי, ואף אותן בקיצור נמרץ. שווה בעיניי להכיר את היסודות ההיסטוריים של ההומניזם.

נאום על כבוד האדם